Obstarávanie

Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
173 695,00
Konečná suma(Bez DPH):
113 195,00
Zaplatené:
65.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246400-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom riešenia je rekonštrukcia združeného funkčného objektu a odstránenie sedimentov z nádrže pred vtokovou časťou objektu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 15 113 195,00 Neuvedené EUR 30. Marec 2017 82107

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava č. 1 k výzve 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503156/content/173303/download","filename":"oznamenie_OP1_315617_Velke Uherce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Opravy, zmeny, vysvetlenia k vyzve a SP - verzia 1 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503165/content/173321/download","filename":"OTAZKY a ODPOVEDE a ZMENY_verzia 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke 41 - Informácia o otváraní časti ponúk KRITÉRIA 5. Júl 2016 5. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684608/content/487336/download","filename":"CAS otvarania KRITERII.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 476/2017-PN 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800649/content/598127/download","filename":"476-2017-PN - text.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. November 2015 8. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503171/content/173456/download","filename":"SP_SVP_podlimit Velˇke´ Uherce – Drahozˇica, vodna´ na´drzˇ_VERZIA 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503171/content/173458/download","filename":"ZoD_SVP Velˇke´ Uherce –Drahozˇica, vodna´ na´drzˇ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk INFORMÁCIA O VÝSLEDKU PO OPAKOVANOM VYHODNOTENÍ SÚŤAŽNÝCH PONÚK 18. Február 2017 18. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781329/content/591511/download","filename":"Informacia o opatovnom vyhodnoteni ponuk_Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Opravy, zmeny, vysvetlenia k vyzve a SP - verzia 3 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503141/content/173283/download","filename":"OTAZKY a ODPOVEDE a ZMENY_verzia 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503162/content/173319/download","filename":"SP_SVP_podlimit Velˇke´ Uherce – Drahozˇica, vodna´ na´drzˇ_VERZIA 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503162/content/173320/download","filename":"SP komplet_ PROFIL vyhlasenie o zverejneni.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. November 2015 8. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503174/content/173325/download","filename":"SP komplet_ PROFIL vyhlasenie o zverejneni.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503159/content/173324/download","filename":"SP komplet_ PROFIL vyhlasenie o zverejneni.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503138/content/173277/download","filename":"SP komplet_ PROFIL vyhlasenie o zverejneni.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava č. 2 k výzve 8. November 2015 8. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503168/content/173333/download","filename":"oznamenie_OP2_315617_Velke Uherce.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. November 2016 4. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735274/content/464056/download","filename":"Informacia o zaverecnom vyhodnoteni ponuk_Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Opravy, zmeny, vysvetlenia k vyzve a SP - verzia 4 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503150/content/173315/download","filename":"OTAZKY a ODPOVEDE a ZMENY_verzia 4.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - KRITÉRIA 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800641/content/598117/download","filename":"zapisnica_otvaranie_verejne_uchadzaci (1).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503147/content/173306/download","filename":"SP komplet_ PROFIL vyhlasenie o zverejneni.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 476/2017-PN 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800646/content/598121/download","filename":"476-2017-PN - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava č. 3 k výzve 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503132/content/173276/download","filename":"oznamenie_OP3_315617_Velke Uherce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Opravy, zmeny, vysvetlenia k vyzve a SP - verzia 2 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503177/content/173342/download","filename":"OTAZKY a ODPOVEDE a ZMENY_verzia 2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - KRITÉRIA 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800645/content/598119/download","filename":"zapisnica z hodnotenia 3 _KRITERIA1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503129/content/378572/download","filename":"SP_SVP_podlimit Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž, zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503135/content/173284/download","filename":"SP_SVP_podlimit Velˇke´ Uherce – Drahozˇica, vodna´ na´drzˇ_VERZIA 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503135/content/173285/download","filename":"Velˇke´ Uherce - ZoD, konecˇna´, 10.11.2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - OSTATNÉ 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800638/content/598112/download","filename":"zapisnica 1_splnenie podmienok ucasti (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800638/content/598113/download","filename":"zapisnica z hodnotenia 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800638/content/598114/download","filename":"zapisnica z hodnotenia 5.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800635/content/598103/download","filename":"Sprava_o_zakazke_Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informacia o otvarani ponuk OSTATNE (41) 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503153/content/173322/download","filename":"41_Informacia OSTATNE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503144/content/173291/download","filename":"SP_SVP_podlimit Velˇke´ Uherce – Drahozˇica, vodna´ na´drzˇ_VERZIA 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/503144/content/173292/download","filename":"Velˇke´ Uherce - ZoD, konecˇna´, 13.11.2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×