Dodávateľ

KOVAL SYSTEMS, a. s.

Beluša
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOVAL SYSTEMS, a. s.

IČO: 31602029

Adresa: Krížna 950/10, Beluša

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4659

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Október 2020

Záznam platný do: 7. Október 2023

Posledná zmena: 8. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 346 917,00 EUR 4 4
2015 4 371 639,00 EUR 8 8
2016 5 188 327,00 EUR 6 6
2017 8 343 752,00 EUR 8 8
2018 11 725 630,00 EUR 11 11
2019 6 924 976,00 EUR 8 8
2020 401 132,00 EUR 4 4
2021 2 492 192,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 11 818 817,00 EUR 3 3
2015 4 205 702,00 EUR 8 8
2016 4 124 389,00 EUR 5 5
2017 9 260 438,00 EUR 9 9
2018 12 279 114,00 EUR 11 11
2019 6 980 969,00 EUR 8 8
2020 480 208,00 EUR 4 4
2021 2 644 928,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 4 758 000,00 4758000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 748 700,00 748700.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 795 000,00 795000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 2 557 120,00 2557120.00 EUR
Okresný súd Nitra 1 241 176,00 241176.00 EUR
SLUŽBA NITRA, s.r.o. 1 17 700,00 17700.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 169 800,00 169800.00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 39 940,00 39940.00 EUR
obstarávanie KOVAL SYSTEMS, a.s. 1 132 400,00 132400.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 41 42 334 729,00 42334729.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka mobiliáru, pre potrebu Múzea mesta Bratislavy na úschovu a ochranu zbierky depozitáru textilu Múzeum mesta Bratislavy 40 000,00 40000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s., zavedením inovatívnych a vyspelých technológií - nákup inovatívnych a vyspelých technologických zariadení - II. obstarávanie KOVAL SYSTEMS, a.s. 132 000,00 132000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu SLUŽBA NITRA, s.r.o. SLUŽBA NITRA, s.r.o. 189 980,00 189980.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 413 657,00 413657.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 694 037,00 694037.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 625 160,00 625160.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 228 928,00 228928.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 91 054,00 91054.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Triediace linky na balíky Slovenská pošta, a.s. 10 780 000,00 10780000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Upgrade zariadenia na triedenie balíkových zásielok Slovenská pošta, a.s. 2 584 000,00 2584000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 141 774,00 141774.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 49 815,00 49815.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 528 100,00 528100.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 711 973,00 711973.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 2 730 000,00 2730000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 380 370,00 380370.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 264 731,00 264731.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 268 560,00 268560.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 6 754 583,00 6754583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 98 031,00 98031.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 5 999,00 5999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 187 961,00 187961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 37 902,00 37902.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 149 427,00 149427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 1 493 244,00 1493244.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž posuvných regálových systémov. Okresný súd Nitra 241 176,00 241176.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 841 289,00 841289.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Integrovaný systém pre automatický výdaj liekov, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby vrátane 24 mesačnej záruky a technickej podpory Fakultná nemocnica Trenčín 170 000,00 170000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 166 557,00 166557.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 186 855,00 186855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 54 507,00 54507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na odstránenie snehu z nákladných vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000,00 209000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický systém na odstránenie snehu a ľadu z nákladných vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 184 000,00 184000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 109 028,00 109028.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov Slovenská pošta, a.s. 6 180 672,00 6180672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Triediaca linka na balíky Slovenská pošta, a.s. 3 936 500,00 3936500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie. Slovenská pošta, a.s. 287 805,00 287805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 74 924,00 74924.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 795 000,00 795000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt racionalizácie a optimalizácie skladovania, sledovania stavu a pohybu liekov a ŠZM Univerzitná nemocnica Bratislava 4 758 000,00 4758000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 129 474,00 129474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - technológia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 775 000,00 775000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 231 812,00 231812.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Integrovaný systém pre automatický výdaj ochranných pracovných pomôcok a spotrebného materiálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 68 200,00 68200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 91 673,00 91673.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 37 591,00 37591.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 119 132,00 119132.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 152 736,00 152736.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém na odstraňovanie snehu z nákladných vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 097 040,00 2097040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 119 716,00 119716.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 107 009,00 107009.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 160 092,00 160092.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie Slovenská pošta, a.s. 128 051,00 128051.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 124 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Andrea Kovalová
Adresa:
Moyzesova 96 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eduard Koval
Adresa:
267 Domaniža 01816
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eduard Koval
Adresa:
267 Domaniža 01816
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Andrea Kovalová
Adresa:
Moyzesova 96 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Rojko
Adresa:
Železničná 12 Považská Bystrica 01701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Integrácia komponentov do existujúceho IT systému 138 500,00 EUR Tovary 15. December 2020 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica KOVAL SYSTEMS, a. s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×