Dodávateľ

Global Facility a. s.

Bratislava-Nové Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Global Facility a. s.

IČO: 44286902

Adresa: Bajkalská 19B, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2017/2-PO-E3548

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do: 1. Február 2020

Posledná zmena: 29. Marec 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 576 000,00 EUR 1 1
2015 39 900,00 EUR 1 1
2016 486 500,00 EUR 1 7
2019 16 870 981,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 615 900,00 EUR 2 2
2016 486 500,00 EUR 1 7
2019 16 870 981,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 486 500,00 EUR
Domov seniorov ARCHA 1 576 000,00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 39 900,00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 16 870 981,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upratovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 39 900,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovanie a technická správa Domov seniorov ARCHA 576 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ tlakových v objektoch a zariadeniach MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 528 000,00 EUR 2016 Služby Nie 7
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 16 870 981,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Daniel Bezák
Adresa:
Podzáhradná 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82107
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Jún 1979
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Apríl 2019

Meno:
Mgr. Daniel Bezák
Adresa:
Podzáhradná 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82107
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Jún 1979
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Január 2019
Záznam do:
15. Apríl 2019

Meno:
Mgr. Daniel Bezák
Adresa:
Podzáhradná 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82107
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Jún 1979
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Apríl 2017
Záznam do:
14. Január 2019

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Kövesiová notár
Adresa:
Medená 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.01.2019 do: 15.04.2019

StiahniZáznam platný od: 11.04.2017 do: 14.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×