Obstarávanie

Obklad pre materskú školu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Komárno
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 748,20
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44111700-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celý predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

obklad a dlažba pre potreby materskej školy; Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.; Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka!; Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.; Požadujeme dodať obklad - 60 m2 v kvalite Delta, farba oranžová, rozmer 25 x 33 cm.; Požadujeme dodať obklad - 54 m2 v kvalite Delta, farba zelená, rozmer 25 x 33 cm.; Požadujeme dodať dlažbu - 45,22 m2 v kvalite Remix, farba oranžová, rozmer 33,3 x 33,3 cm.; Požadujeme dodať spárovaciu hmotu v kvalite Keracolor 131 Vanilka, balenie 5 kg.; Požadujeme dodať spárovaciu hmotu v kvalite Keracolor 132 béžová, balenie 5 kg.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Obklad v kvalite Delta oranžová, Hodnota / charakteristika: 60 m2; Technické vlastnosti: Rozmer :, Hodnota / charakteristika: 25 x 33 cm; Technické vlastnosti: Hrúbka :, Hodnota / charakteristika: 0,7 cm; Technické vlastnosti: Typ produktu :, Hodnota / charakteristika: obkladačka; Technické vlastnosti: Farebnosť :, Hodnota / charakteristika: oranžová; Technické vlastnosti: Povrch :, Hodnota / charakteristika: lesklý; Technické vlastnosti: ks/kartón :, Hodnota / charakteristika: 18; Technické vlastnosti: ks/m2 :, Hodnota / charakteristika: 12; Technické vlastnosti: m2 / kartón :, Hodnota / charakteristika: 1,5; Technické vlastnosti: Hmotnosť kartónu :, Hodnota / charakteristika: 17,1; Technické vlastnosti: Obklad v kvalite Delta zelená, Hodnota / charakteristika: 54 m2; Technické vlastnosti: Rozmer :, Hodnota / charakteristika: 25 x 33 cm; Technické vlastnosti: Hrúbka :, Hodnota / charakteristika: 0,7 cm; Technické vlastnosti: Typ produktu :, Hodnota / charakteristika: obkladačka; Technické vlastnosti: Farebnosť :, Hodnota / charakteristika: zelená; Technické vlastnosti: Povrch :, Hodnota / charakteristika: lesklý; Technické vlastnosti: ks / kartón :, Hodnota / charakteristika: 18; Technické vlastnosti: ks / m2, Hodnota / charakteristika: 12; Technické vlastnosti: m2 / karón, Hodnota / charakteristika: 1,5; Technické vlastnosti: Hmotnosť kartónu :, Hodnota / charakteristika: 17,1; Technické vlastnosti: Dlažba v kvalite Remix, Hodnota / charakteristika: 45,22 m2; Technické vlastnosti: Rozmer :, Hodnota / charakteristika: 33,3 x 33,3 cm; Technické vlastnosti: Hrúbka :, Hodnota / charakteristika: 0,8 cm; Technické vlastnosti: Typ produktu :, Hodnota / charakteristika: dlaždica; Technické vlastnosti: Farebnosť :, Hodnota / charakteristika: oranžová; Technické vlastnosti: Povrch :, Hodnota / charakteristika: matný; Technické vlastnosti: Mrazuvzdornosť :, Hodnota / charakteristika: mrazuvzdorné; Technické vlastnosti: Odolnosť voči opotrebeniu :, Hodnota / charakteristika: PEI 4 ; Technické vlastnosti: Kolísanie odtieňov :, Hodnota / charakteristika: V2 - malé odchýlky

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: obklad v kvalite Delta, farba oranžová, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: obklad v kvalite Delta, farba zelená, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54; Technické vlastnosti: dlažba v kvalite Remix, farba oranžová, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45,22; Technické vlastnosti: spárovacia hmota v kvalite Keracolor 131 Vanilka, balenie 5 kg., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: spárovacia hmota v kvalite Keracolor 132 béžová, balenie 5 kg., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
WINTEC Slovakia s.r.o. 4 0,00 0% EUR 1. Jún 2017 139324

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×