CPV kód

33651520-9

Imunoglobulíny

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 176 550 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 26 152 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 10 073 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 129 917 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 21 274 714 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 45 330 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 264 445 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 350 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 21 789 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 88 897 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 28 670 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 233 024 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 9 904 157 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 14 688 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 545 EUR
Národný onkologický ústav 1 26 438 EUR
Ústav zoológie SAV 2 1 800 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 1 789 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 303 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 10 799 239 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 1 99 200 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 1 77 350 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 4 6 557 EUR
BIOTECH s.r.o. 17 35 445 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 4 288 545 EUR
G Trade s.r.o. 1 726 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 1 568 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 104 EUR
Lambda Life a.s. 6 25 282 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 9 503 839 EUR
Merck spol. s r.o. 1 609 EUR
LABO - SK, s. r. o. 2 545 EUR
Life Technologies s r.o. 1 890 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 7 125 346 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 5 21 274 714 EUR
ProScience Tech s. r. o. 2 1 430 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 6 700 EUR
BARIA s.r.o. 2 1 789 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 303 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 450 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 744 700 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 686 175 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 601 360 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 575 360 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 667 119 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flebogamma alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 13 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiálové vybavenie pre intenzívne kurzy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 218 EUR 2016 Tovary Áno 1
Imunoglobiliny a farbivo Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 10 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklonálne konjugované protilátky Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
5. Primárne protilátky na imunohistochemické farbenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 564 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma 1x50 ml/2,5 g Detská fakultná nemocnica Košice 9 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálne ľudské imunoglobulíny na intravenózne použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 106 899 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky, ELISA sety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
6. Primárne protilátky na imunohistochemické farbenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 023 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 499 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 78 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na detekciu protilátok voči vírusu kliešťovej encefalitídy TBEV Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 855 EUR 2016 Tovary Nie 1
8. Primárne protilátky na imunohistochemické farbenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompetitívna ELISA súprava na detekciu protilátok voči vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV – Tick-borne encefalitis virus) v sére rôznych živočíchov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
10. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny 3.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 014 EUR 2016 Tovary Nie 1
imunoglobulín normálny ľudský 1g, 2,5g, 5g, 10g, 20g Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 103 814 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blokovacia ELISA súprava na detekciu protilátok voči Západonílskemu vírusu v sére koní a vtákov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský imunoglobulín 5% 10ml/0,5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 5% 50ml/2,5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 859 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 5% 100ml/5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 854 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 5% 200ml/10g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 16 598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 10% 100ml/10g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 405 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 10% 200ml/20g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 616 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma 1x200 ml/10 g Detská fakultná nemocnica Košice 12 767 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 5% 400ml/20g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
16. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 311 EUR 2016 Tovary Nie 1
17. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma DIF Národný onkologický ústav 27 082 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ľudský imunoglobulín anti - D (Rh) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 073 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J06BA02 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 973 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J06BA02 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 105 615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovanie účinku imunomodulačných látok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
20. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Normálny ľudský imunoglobulín 5% Detská fakultná nemocnica Košice 85 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecifické imunoglobulíny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 45 885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoglobulín Nemocnica Poprad a. s. 45 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Normálne ľudské imunoglobulíny na intravenózne použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 173 245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 374 EUR 2017 Tovary Nie 1
Palivizumab Detská fakultná nemocnica Košice 207 097 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka na imunohistochémiu - ľudský albumín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 439 EUR 2017 Tovary Nie 1
26. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka Neurobiologický ústav SAV 802 EUR 2017 Tovary Nie 1
28. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 EUR 2017 Tovary Nie 1
29. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 519 EUR 2017 Tovary Nie 1
25. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 556 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky na detekciu proteínov spirochét Borrelia burgdorferi Ústav zoológie SAV 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
36. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 461 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre IHC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 034 EUR 2018 Tovary Nie 1
39. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 257 EUR 2018 Tovary Nie 1
Normálny ľudský imunoglobulín 5% Detská fakultná nemocnica Košice 204 868 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06 - Imunoséra a imunoglobulíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 83 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTOMY 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
43. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 692 EUR 2018 Tovary Nie 1
51. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 805 EUR 2018 Tovary Nie 1
48. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
52. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Palivizumab Detská fakultná nemocnica Košice 227 832 EUR 2018 Tovary Nie 1
54. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 589 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na syntézu a protilátka na detekciu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 908 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky pre IHC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 359 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vimentin protilátka Univerzita Komenského v Bratislave 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06 - Imunoséra a imunoglobulíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 56 279 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ľudský imunoglobulín Národný ústav reumatických chorôb 14 688 EUR 2019 Tovary Nie 1
imunoglobulín normálny ľudský 2,5g, 5g, 10g, 20g, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 77 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Palivizumab Detská fakultná nemocnica Košice 228 289 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 908 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×