Obstarávanie

Protilátky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 499,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 238,84
Zaplatené:
82.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33651520-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
druhy
Množstvo:
7.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH), Hodnota / charakteristika: Požadujeme flouresceínom značený LCA (Lens Culinaris Agglutinin) od renomovaného výrobcu Vector laboratories (alebo ekvivalent). LCA je zložený zo 4 podjednotiek – 2 podjedn. o veľkosti 17 kDa; Technické vlastnosti: Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH), Hodnota / charakteristika: 2 podjedotky o veľkosti 8 kDa. LCA rozpoznáva sekvencie, ktoré obsahujú alfa-viazané mannózové zvýšky, ale rozoznáva aj ďalšie cukry, ako súčasť štruktúry receptoru; Technické vlastnosti: Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH), Hodnota / charakteristika: Využitím tejto špecificity, glykoproteíny a glykopeptidy možno subfrakcionovať s LCA po počiatočnej izoláciu s Con A. Fluoresceínom značený LCA má zodp. počet fluorochrómu pre optimálne farbenie lekt.; Technické vlastnosti: Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH), Hodnota / charakteristika: Produkt nesmie obsahovat nekonjugované fluorochrómy. Maximálna excitácia je 495 nm a maximálne emisie pri 515 nm. Veľkosť balenie 5mg, vhodný pre imunfluorescenciu a glykobiológiu.; Technické vlastnosti: Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: Lyofilizovaná sekundárna protilátka rozoznávajúca myšací imunoglobulín.; Technické vlastnosti: Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: Požadujeme sekundárnu protilátku rozoznávajúcu myšací IgG (lahký a tažký reťazec) od renomovného výrobcu Vector Labratories (alebo ekvivalent). Produkovanú u koňa. ; Technické vlastnosti: Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: . Má byť značená fluoresceínom a má byť lyofilizovaná. Ma byť afinitne purifikovaná, ultračistá s vysokou afinitou k primárnej protilátke; Technické vlastnosti: Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: Má byť koncentrovaná, o koncentrácii 1,5 mg na 1 ml a o veľkosti balenia 1,5 mg. Požadujeme skladovacie podmienky pri teplotách 2-8ᵒC, s možnosťou dlhodobého uskladnenie pri nízkych teplotách.; Technické vlastnosti: Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Hodnota / charakteristika: Odporúčané riedenie ma byť 5-20ug/ml. Bez fluorochrómov. Maximálna excitácia 490-500nm, maximálna emisia 510-520. ; Technické vlastnosti: Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse, Hodnota / charakteristika: Ma byť kompatibilná s rutine používaným farbiacim kitom. Optimalizovaná pre jasné farbenie vo flourescenčnej mikroskopii; Technické vlastnosti: phosphotyrozine monoclonal antibody (P-Tyr- 01) , Hodnota / charakteristika: Požadujeme primárnu protilátku od renomovaného svetového výrobcu rozoznávajúca fosfotyrozín. Požadujeme klon P-Tyr-01, vhodný pre IC, IF a WB. Klonalita – monoklonálna, izotyp – IgG1; Technické vlastnosti: phosphotyrozine monoclonal antibody (P-Tyr- 01) , Hodnota / charakteristika: . Produkovaná u myší, nekonjugovaná. Veľkosť balenia 100ug. Skladovacia teplota + 4 ᵒC.; Technické vlastnosti: CD9/MRP-1 POLYCLONAL ANTIBODY , Hodnota / charakteristika: Požadujeme primárnu protilátku od renomovaného svetového výrobcu rozoznávajúca CD9/MTP-1. Protilátka má byť vhodná pre WB, FCM, IHC-P, IF(IHC-P). Klonalita – polyklonálna, izotyp – IgG.; Technické vlastnosti: CD9/MRP-1 POLYCLONAL ANTIBODY , Hodnota / charakteristika: Produkovaná u králika, nekonjugovaná. Veľkosť balenia 100ul. Rozonávajúca ľudský, myšací a potkaní proteín. Koncentrácia 1ug/ul. Skladovacia teplota -20 ᵒC; Technické vlastnosti: Actin Antibody (C-2) , Hodnota / charakteristika: Požadujeme primárnu protilátku od renomovaného svetového výrobcu rozoznávajúca aktín. Protilátka a býť vhodná pre WB, IP, IF, IHC, IHC-P,FCM a ELISA. Klonalita – monoklonálna; Technické vlastnosti: Actin Antibody (C-2) , Hodnota / charakteristika: izotyp – IgG1, klon C-2. Produkovaná u myší, nekonjugovaná. Epitop je medzi 350-375aa C konci proteínu.Veľkosť balenia 1000ul; Technické vlastnosti: Actin Antibody (C-2) , Hodnota / charakteristika: Rozonávajúca ľudský, myšací, potkaní a tiež konský, hovädzí, prasačí a vtáči proteín. Koncentrácia 200ug/ml. Skladovacia teplota +4 ᵒC. ; Technické vlastnosti: Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat , Hodnota / charakteristika: Biotinilovaná sekundárna protlátka rozozn. králičí imunoglob.. Požadujeme sekundárnu protilátku rozoznávajúcu králičí IgG (lahký a tažký reťazec) os ren. výrobcu Vectorl laboratories(alebo ekvivalent; Technické vlastnosti: Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat , Hodnota / charakteristika: Produkovanú v koze. Má byť značená biotinilom. Ma byť afinitne purifikovaná, ultračistá s vysokou afinitou k primárnej portilátke. Má mať IVD certifikáciu.; Technické vlastnosti: Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat , Hodnota / charakteristika: Má byť koncentrovaná, o koncentrácii 1,5 mg na 1 ml a o veľkosti balenia 1,5 mg.. Požadujeme skladovacie podmienky pri teplotách 2-8ᵒC, s možnosťou dlhodobého uskladnenie pri nízkych teplotách; Technické vlastnosti: Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat , Hodnota / charakteristika: Odporúčané riedenie ma byť 1:200. Má byť vhodná na použitie pre tkanivové a bunkové farbeniach, ELISA a blot. Ma byť kompatibilná s rutine používaným farbiacim kitom.; Technické vlastnosti: Normal Goat Serum , Hodnota / charakteristika: Požadujeme normálne kozie sérum použiteľné hlavne ako blokovací roztok pre štandardne zaužívané metódy imunohistochémie v laboratóriu. Roztok ma byť kompatibilný s rutine používaným farbiacim kitom; Technické vlastnosti: Normal Goat Serum , Hodnota / charakteristika: Roztok má byť použiteľný ako blokovacie médium na zablokovanie nešpecifických väzieb pri imunochemickom farbení a tiež ako riediaci roztok pre protilátky. ; Technické vlastnosti: Normal Goat Serum , Hodnota / charakteristika: Kozie sérum má byť získane zo zdravých dospelých zvierat. Sérum má byť tepelne spracované pri 56ᵒC, následne ochladené a centrifugované pre odstránenie zrazeniny, prefiltrované cez 0,45um filter; Technické vlastnosti: Normal Goat Serum , Hodnota / charakteristika: Má byť dodané nezriedené s 0,08% azidom sodným ako konzervačným činidlom. Veľkosť balenia požadujeme 20 ml. Roztok ma byť vhodný pre IHC, ICC a IF.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH), Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: phosphotyrozine monoclonal antibody (P-Tyr- 01), Jednotka: ug, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: CD9/MRP-1 POLYCLONAL ANTIBODY , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Actin Antibody (C-2) , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat , Jednotka: mg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,5; Technické vlastnosti: Normal Goat Serum , Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BARIA s.r.o. 1 1 362,73 10% EUR 3. August 2016 115209

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×