Obstarávanie

6. Primárne protilátky na imunohistochemické farbenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 023,00
Konečná suma(Bez DPH):
852,50
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33651520-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. HIF-1 Alpha (klon: EP118) – 1 ml, 1 bal.Charakteristika: Králičia monoklonálna protilátka. HIF-1 alpha je podjednotka hypoxiou indukovaného faktoru 1, ktorý predstavuje transkripčný faktor a slúži ako hlavný regulátor adaptívnej bunkovej odpovede na hypoxiu. HIF-1 sa podieľa na aktivácii transkripcie mnohých génov, čím zohráva úlohu v rôznych biologických procesoch vrátane kardiovaskulárneho vývoja, angiogenézy, energetického metabolizmu a prežívania buniek. ; Zvýšená expresia HIF-1 alpha bola pozorovaná v mnohých ľudských nádoroch a koreluje so zlou prognózou a rezistenciou k rádio- a chemoterapii. Použitie: imunohistochémia. Druhová reaktivita: človek. Pozitivita: cytoplazmatická, jadrová. Izotyp: IgG. Riedenie: 1:100 – 1:200; 2. COX-2 (klon: SP21) – 0,1 ml, 1 bal.Charakteristika: Králičia monoklonálna protilátka. Cyklooxygenáza 2 (COX-2) katalyzuje premenu kyseliny arachidónovej na prostaglandín H2 v prvom kroku v biosyntéze prostaglandínov, tromboxánov a prostacyklínov. Bolo preukázané, že inhibícia COX-2 prostredníctvom nesteroidných protizápalových činidiel znižuje angiogenézu a rast nádoru a podporuje apoptózu. ; Nadmerná expresia COX-2 je asociovaná so zvýšenou mikrovaskulárnou hustotou a je zlým prognostickým indikátorom pri karcinóme hrubého čreva, prsníka, pankreasu a adenokarcinóme pľúc. Použitie: imunohistochémia. Druhová reaktivita: človek, myš, potkan, pes, mačka. Pozitivita: cytoplazmatická. Izotyp: IgG. Riedenie: 1:100 – 1:500.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 1 1 023,00 20% EUR 8. Júl 2016 113449

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×