Obstarávanie

Protilátky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 025,00
Konečná suma(Bez DPH):
951,00
Zaplatené:
92.78%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33651520-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Monoclonal anti p21/waf1/cip1 antibody, produced in mouse, 2 ml: Myšia monoklonálna protilátka, klon CP74 špecificky reaguje s p21/Waf1/Cip1. Nevykazuje žiadnu krížovú reaktivitu s inými inhibítormi mitózy. Epitop v proteíne p21/waf1/cip1, ktorý protilátka rozpoznáva je v N-terminálnej oblasti (17. – 30. Aminokyselina), ktorá je súčasťou väzobnej domény pre cyklín-kinázy. Protilátka reaguje s ľudským aj myším p21/waf1/cip1.; Protilátka je purifikovaná z hybridómovej bunkovej kultúry, je nekonjugovaná, izotyp je IgG2b. V dodávanom roztoku má protilátka koncentráciu 1 mg/ml. Protiálka je vhodná na western blot.; 2. Anti alpha tubulin antibody, mouse monoclonal, 200 μl: Protilátka je špecifická pre α-tubulin, využíva sa vo western blotoch a pre lokalizáciu α-tubulinu v kultivovaných bunkách alebo tkanivových rezoch. Protilátka je purifikovaná z hybridómovej bunkovej kultúry, je nekonjugovaná, izotyp je IgG1, dodávaná je v koncentrácii 1 mg/ml. Špecifická reaktivita protilátky – kvasinky, ľudia, potkany, obojživelníky, huby, myši.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 2 951,00 0% EUR 10. Apríl 2017 135542

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×