Dodávateľ

MANNET spol. s r.o.

Madunice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MANNET spol. s r.o.

IČO: 36227552

Adresa: Družstevná 616/13, Madunice

Registračné číslo: 2020/4-PO-E4740

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Apríl 2020

Záznam platný do: 26. Apríl 2023

Posledná zmena: 28. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 31 800,00 EUR 1 1
2015 152 100,00 EUR 2 2
2016 872 217,50 EUR 11 15
2017 418 952,31 EUR 10 13
2018 1 621 276,67 EUR 16 24
2019 271 233,33 EUR 2 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 31 800,00 EUR 1 1
2015 152 100,00 EUR 2 2
2016 593 397,50 EUR 9 9
2017 697 772,31 EUR 12 19
2018 1 621 276,67 EUR 16 24
2019 271 233,33 EUR 2 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Bzenica 1 70 995,83 70995.83 EUR
Mesto Fiľakovo 1 26 064,81 26064.81 EUR
Obec Trenčianska Turná 5 187 900,00 187900.00 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 1 8 000,00 8000.00 EUR
Obec Pata 9 116 100,00 116100.00 EUR
Obec Liesek 1 45 741,67 45741.67 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 1 121 666,67 121666.67 EUR
Obec Kružlová 3 178 200,00 178200.00 EUR
Obec Pernek 1 40 832,50 40832.50 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 219 720,00 219720.00 EUR
Obec Rakúsy 1 83 333,33 83333.33 EUR
AGROPROFIT, spol. s r.o. 1 59 900,00 59900.00 EUR
AGROTERRA, spol. s r.o. 1 70 900,00 70900.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 425 460,00 425460.00 EUR
Obec Rišňovce 1 130 420,00 130420.00 EUR
Obec Žabokreky 1 84 150,00 84150.00 EUR
Obec Miloslavov 2 85 250,00 85250.00 EUR
Obec Liptovské Revúce 2 80 000,00 80000.00 EUR
Obec Soľ 1 53 500,00 53500.00 EUR
Obec Šutovce 3 0,00 0.00 EUR
Obec Likavka 1 0,00 0.00 EUR
Obec Lučatín 1 77 500,00 77500.00 EUR
Obec Tisinec 3 205 200,00 205200.00 EUR
Obec Prievaly 1 0,00 0.00 EUR
Obec Medzibrod 2 84 475,00 84475.00 EUR
Obec Polianka 1 31 800,00 31800.00 EUR
BÚŠLAK OIL, s.r.o. 1 74 600,00 74600.00 EUR
Obec Zliechov 1 69 595,00 69595.00 EUR
Obec Koškovce 1 128 083,33 128083.33 EUR
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. 1 128 500,00 128500.00 EUR
Obec Rovné 3 178 200,00 178200.00 EUR
Obec Kolbovce 3 155 950,00 155950.00 EUR
Obec Nána 1 90 541,67 90541.67 EUR
Obec Sološnica 1 0,00 0.00 EUR
Obec Vinohrady nad Váhom 1 55 000,00 55000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie teleskopického manipulátora AGROPROFIT, spol. s r.o. 59 900,00 59900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie teleskopického manipulátora AGROTERRA, spol. s r.o. 70 900,00 70900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technické zabezpečenie triedenia a zhodnocovania BRO v obci Lučatín Obec Lučatín 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie technológie pre zberný dvor Miloslavov. Obec Miloslavov 85 250,00 85250.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zlepšenie technických podmienok zberu a separácie KO v obci Polianka Obec Polianka 33 240,00 33240.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup kontinuálnej - prietokovej technológie na deodorizáciu oleja BÚŠLAK OIL, s.r.o. 74 600,00 74600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou -dodanie techniky Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. 128 513,00 128513.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Bánovce nad Bebravou - dodanie techniky Mesto Bánovce nad Bebravou 229 890,00 229890.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Pata Obec Pata 59 630,00 59630.0 EUR 2016 Tovary Áno 5
Dodanie technológie pre zberný dvor Liptovské Revúce. Obec Liptovské Revúce 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky Obec Žabokreky 84 150,00 84150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Pata Obec Pata 57 000,00 57000.0 EUR 2017 Tovary Áno 4
Nákup techniky pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 845 813,00 845813.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora v obci Rovné Obec Rovné 178 200,00 178200.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Kružlová Obec Kružlová 178 200,00 178200.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Obstaranie strojov pre kompostovisko v obci Kolbovce Obec Kolbovce 155 950,00 155950.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Tisinec Obec Tisinec 205 200,00 205200.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Cisterna na vodu Bratislavské regionálne ochranárske združenie 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s príslušenstvom a agregovateľnými kompostérmi, kosou, mulčovačom a štiepovačom. Obec Rišňovce 157 755,00 157755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kolesový traktor Zetor Major 80 alebo ekvivalent s čelným nakladačom Obec Sološnica 40 300,00 40300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO-technika Obec Zliechov 83 516,00 83516.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 100 alebo ekvivalent Obec Pernek 49 900,00 49900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom, vlečkou, štiepkovačom a agregovateľnými kompostermi. Obec Bzenica 86 000,00 86000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie technológie pre zberný dvor Obec Miloslavov 111 320,00 111320.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie technológie pre zberný dvor Obec Liptovské Revúce 111 320,00 111320.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nakladač Mesto Fiľakovo 38 497,20 38497.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom a príslušenstvom Obec Liesek 55 000,00 55000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom. Obec Vinohrady nad Váhom 68 000,00 68000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Obec Prievaly 81 600,00 81600.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Bio rezací a miešací voz na biologické odpady Obec Soľ 65 048,00 65048.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Minidrvič drobného stavebného odpadu Obec Likavka 27 180,00 27180.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vyklápací príves Obec Šutovce 23 988,00 23988.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový traktor s čelným nakladačom s príslušenstvom Obec Šutovce 99 848,00 99848.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorový príves s hákovým nosičom kontajnerov Obec Šutovce 54 064,00 54064.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky (časť1) Obec Koškovce 153 956,00 153956.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky (časť1) Obec Hrabovec nad Laborcom 153 956,00 153956.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry a štiepkovač drevnej hmoty Obec Medzibrod 77 400,00 77400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolesový traktor Mesto Bánovce nad Bebravou 74 126,88 74126.88 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor Obec Medzibrod 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zariadenia na zlepšenie kvality ovzdušia Obec Nána 114 930,40 114930.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná 187 900,00 187900.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Kompostáreň v obci - traktor, čelný nakladač k traktoru, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový príves s trojstranným vyklápaním. Obec Rakúsy 131 994,40 131994.4 EUR 2019 Tovary Áno 1
+42174357278


poliak@mannet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 81 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Domorák
Adresa:
Hviezdoslavova 28 Cífer 91943
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Květoslav Třetina
Adresa:
Vétrná 410 Uherské Hradiště 68602
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Květoslav Třetina
Adresa:
Věterná 410 Staré Město (Okres Uherské Hradište) 68605
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Domorák
Adresa:
Hviezdoslavova 28 Cífer 91943
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ivana Lacková LL.M.
Adresa:
J.Fabu 9 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Alexander Floriš
Adresa:
Paulínska 24 Trnava 91701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 2.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×