Dodávateľ

CONSTRUCT, s.r.o.

Lučenec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991

Adresa: Vajanského 80, Lučenec

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1056

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. August 2019

Záznam platný do: 27. August 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 983 278,00 EUR 7 7
2016 232 677,00 EUR 2 2
2017 502 332,00 EUR 1 1
2018 916 842,00 EUR 2 2
2019 649 530,00 EUR 2 2
2020 1 748 661,00 EUR 2 5
2021 291 996,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 983 278,00 EUR 7 7
2016 232 677,00 EUR 2 2
2017 502 332,00 EUR 1 1
2018 629 977,00 EUR 1 1
2019 936 395,00 EUR 3 3
2020 1 748 661,00 EUR 2 5
2022 291 996,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 132 309,00 1132309.00 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 1 203 118,00 203118.00 EUR
Mesto Fiľakovo 4 1 172 817,00 1172817.00 EUR
Obec Málinec 1 176 955,00 176955.00 EUR
Obec Tomášovce 1 177 985,00 177985.00 EUR
Obec Mučín 2 247 088,00 247088.00 EUR
ZA-real rent, s.r.o. 1 247 584,00 247584.00 EUR
Obec Ružiná 1 286 865,00 286865.00 EUR
Domov sociálnych služieb "SLATINKA" 4 1 739 069,00 1739069.00 EUR
Novohradské múzeum a galéria 1 229 589,00 229589.00 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 419 941,00 419941.00 EUR
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 1 291 996,00 291996.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou v škole 21. storočia: ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7, Fiľakovo Mesto Fiľakovo 440 129,00 440129.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Materskej školy v Málinci Obec Málinec 155 129,00 155129.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ Fiľakovo - Záchod č. 1 a č. 2 Mesto Fiľakovo 29 559,00 29559.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu a prístavba kultúrneho domu v Hrnčiarskych Zalužanoch Obec Hrnčiarske Zalužany 169 719,00 169719.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tomášovce Obec Tomášovce 178 906,00 178906.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Materskej školy v Mučíne Obec Mučín 152 135,00 152135.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mučín Obec Mučín 69 033,00 69033.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Jazdecký areál Brezany - netradičné zážitky postavené na tradičných základoch ZA-real rent, s.r.o. 247 584,00 247584.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity parc. č. 2165, 2163/1, Fiľakovo Mesto Fiľakovo 528 000,00 528000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rimavská Sobota OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 502 332,00 502332.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Lučenec OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 629 977,00 629977.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy Obec Ružiná 293 768,00 293768.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu Novohradské múzeum a galéria 229 589,00 229589.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vykurovacieho systému Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 419 941,00 419941.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Lučenec - 5 stavebných objektov. Domov sociálnych služieb "SLATINKA" 1 773 948,00 1773948.0 EUR 2020 Práce Áno 4
Prestavba budovy bývalej ZUŠ na denný stacionár Mesto Fiľakovo 257 152,00 257152.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ZSS HARMÓNIA Lučenec - dodávka a realizácia vonkajšieho evakuačného lôžkového výťahu Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 291 996,00 291996.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421474327141


stavebniny@construct-lc.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 218 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Podhora
Adresa:
Pivovarská 59 Vidiná 98559
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Podhora
Adresa:
Pivovarská 59 Vidiná 98559
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ondrej Szilágyi
Adresa:
Dr. Vodu 2 Lučenec 98401
Meno:
JUDr. Ondrej Szilágyi, advokát
Adresa:
Haličská cesta Lučenec 98401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.06.2017 do: 12.11.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×