Dodávateľ

GROSSA NOVA s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GROSSA NOVA s.r.o.

IČO: 36024210

Adresa: Piaristická 2, Nitra

Registračné číslo: 2018/11-PO-D9699

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. November 2018

Záznam platný do: 23. November 2021

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 169 538,00 EUR 4 4
2017 39 460,00 EUR 3 3
2018 1 206 029,00 EUR 13 16
2019 18 085,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 169 538,00 EUR 4 4
2017 39 460,00 EUR 3 3
2018 1 206 029,00 EUR 13 16
2019 18 085,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 710,00 3710.00 EUR
Obec Vlčany 1 9 800,00 9800.00 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 0,00 0.00 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 2 272 405,00 272405.00 EUR
Mesto Fiľakovo 1 35 750,00 35750.00 EUR
Obec Pata 1 86 860,00 86860.00 EUR
Obec Dolné Lefantovce 1 0,00 0.00 EUR
Obec Čermany 1 0,00 0.00 EUR
Terra Wylak, s.r.o. 1 128 688,00 128688.00 EUR
Obec Dvorníky 1 0,00 0.00 EUR
Obec Gemerská Poloma 1 18 085,00 18085.00 EUR
Obec Beladice 2 161 644,00 161644.00 EUR
Mesto Hriňová 1 199 360,00 199360.00 EUR
Obec Veľká Mača 1 26 750,00 26750.00 EUR
Obec Chtelnica 1 4 300,00 4300.00 EUR
Obec Kokava nad Rimavicou 3 208 870,00 208870.00 EUR
Obec Zemplínska Teplica 3 276 890,00 276890.00 EUR
Obec Šávoľ 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom Terra Wylak, s.r.o. 99 499,00 99499.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technika pre triedený zber v obci Kokava nad Rimavicou Obec Kokava nad Rimavicou 208 870,00 208870.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Technika pre triedený zber v obci Beladice Obec Beladice 172 594,00 172594.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Mulčovač svahový s paralelogramickým ramenom Obec Chtelnica 6 550,00 6550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie BRO Obec Veľká Mača 32 532,00 32532.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ramenová kosačka mulčovacia na traktor Obec Vlčany 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Obec Šávoľ 103 656,00 103656.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oplotenie a jeho súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 719,03 3719.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologického odpadu Mesto Fiľakovo 62 480,00 62480.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Súbor techniky – traktor s príslušenstvom a závesnou a ťahanou technikou. Obec Zemplínska Teplica 214 380,00 214380.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontajnery ramenové - muldy. Obec Zemplínska Teplica 22 231,00 22231.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kĺbový nakladač. Obec Zemplínska Teplica 101 180,00 101180.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika pre zberný dvor Obec Streda nad Bodrogom 229 129,50 229129.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technika pre zberný dvor Obec Streda nad Bodrogom 98 175,00 98175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru, nosič kontajnerov, drvič biologického odpadu, drvič stavebného odpodu, dvojnápravový príves s trojstranným vyklápaním, vaňové kontajnery, váha, traktorová kosačka Obec Dolné Lefantovce 238 446,00 238446.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami, drvič biologického odpadu, dvojnápravový náves s trojstranným vyklápaním, váha, traktorová kosačka so zberným košom Obec Čermany 190 975,00 190975.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Drvič konárov Mesto Nové Mesto nad Váhom 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru, nosič kontajnerov, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový príves s trojstranným vyklápaním, vaňové kontajnery, mobilná víha Obec Dvorníky 250 858,00 250858.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre zberný dvor, Traktor s príslušenstvom a Kĺbový nakladač s príslušenstvom. Mesto Hriňová 199 689,00 199689.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie kompostérov pre BRK odpad Obec Pata 86 860,00 86860.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma Obec Gemerská Poloma 202 975,00 202975.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
+421903468572

+421376536371


office@grossanova.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Kočiš
Adresa:
Gemerská 10 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Kuchynka
Adresa:
A.F. Langa 7 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Róbert Fatura, advokát, s. r. o.
Adresa:
Centrum 23 Považská Bystrica 01701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.04.2018 do: 29.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×