Dodávateľ

ASV AGRONOVA s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ASV AGRONOVA s.r.o.

IČO: 31394990

Adresa: Púchovská 8, Bratislava

Registračné číslo: 2016/8-PO-A5715

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. August 2016

Záznam platný do: 18. August 2019

Posledná zmena: 10. Máj 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 233 217,00 EUR 4 4
2015 77 041,00 EUR 2 2
2016 352 636,78 EUR 9 9
2017 434 810,33 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 233 217,00 EUR 4 4
2015 77 041,00 EUR 2 2
2016 352 636,78 EUR 9 9
2017 434 810,33 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 51 050,00 51050.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 28 969,98 28969.98 EUR
Obec Veľký Ďur 1 49 840,00 49840.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 60 800,00 60800.00 EUR
Mesto Fiľakovo 2 75 207,49 75207.49 EUR
Mestské služby Nitra 1 25 991,00 25991.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 1 739,40 1739.40 EUR
Obec Vysoká pri Morave 1 34 916,66 34916.66 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 751,66 751.66 EUR
Obec Bernolákovo 1 53 916,67 53916.67 EUR
Obec Rybník 1 83 833,33 83833.33 EUR
MOKAS, a.s. 1 60 407,00 60407.00 EUR
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 1 16 850,99 16850.99 EUR
VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 2 120 360,00 120360.00 EUR
Obec Unín 1 215 000,00 215000.00 EUR
Obec Dolný Ohaj 1 116 071,00 116071.00 EUR
Obec Tesáre 1 60 333,33 60333.33 EUR
Obec Horné Saliby 1 41 666,60 41666.60 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka rotačného preosievača kompostu Mestské služby Nitra 35 500,00 35500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
„MOKAS a.s. – Dodávka vinohradníckych strojov“ MOKAS, a.s. 60 407,00 60407.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technika pri modernizácií pestovania zeleniny VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 143 000,00 143000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 61 000,00 61000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Samozberacie vozy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 000,00 53000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka strojového vybavenia Obec Veľký Ďur 74 530,00 74530.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 89 630,00 89630.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie technológie na vybavenie zberného dvora obce Unín Obec Unín 215 000,00 215000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 118 300,00 118300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozmetadlo priemyselných hnojív AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor Zetor Proxima 80 a príslušenstvo Obec Bernolákovo 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor kolesový s príslušenstvom Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 29 000,00 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvič biologického odpadu Mesto Fiľakovo 60 692,40 60692.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Obec Rybník 101 921,33 101921.33 EUR 2016 Tovary Áno 1
Preosievač kompostu Mesto Fiľakovo 35 780,00 35780.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kolesový traktor Zetor Proxima 80 Obec Vysoká pri Morave 42 000,00 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disky hladké s prelisom Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disky na diskové brány Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s čelným nakladačom Obec Horné Saliby 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálna technika - Traktor s príslušenstvom Obec Tesáre 99 386,40 99386.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
+421377783140


nitra@asv-agronova.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zuzana Klimeková
Adresa:
Jozefa Kronera 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2018
Záznam do:
23. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Sklenár CSc.
Adresa:
Dedovec 411 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
18. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Sklenár CSc.
Adresa:
Dedovec 411 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Štúrova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.01.2018 do: 23.07.2018

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 18.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×