Dodávateľ

BETPRES, s.r.o.

Vranov nad Topľou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BETPRES, s.r.o.

IČO: 31684343

Adresa: Boženy Němcovej 1698, Vranov nad Topľou

Registračné číslo: 2020/1-PO-D2445

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Január 2020

Záznam platný do: 31. Január 2023

Posledná zmena: 23. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 351 526,00 EUR 6 6
2015 1 561 829,00 EUR 3 3
2016 2 482 809,00 EUR 1 1
2017 1 375 217,00 EUR 2 2
2018 4 438 190,00 EUR 4 4
2019 6 351 440,00 EUR 7 8
2020 4 481 550,00 EUR 6 6
2021 2 794 699,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 645 236,00 EUR 3 3
2015 4 908 474,00 EUR 5 5
2016 2 842 454,00 EUR 2 2
2017 1 375 217,00 EUR 2 2
2018 4 438 190,00 EUR 4 4
2019 6 351 440,00 EUR 7 8
2020 4 481 550,00 EUR 6 6
2021 2 794 699,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 928 999,00 1928999.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 98 431,00 98431.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 2 232 402,00 2232402.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 061 665,00 2061665.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 849 789,00 849789.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 497 845,00 497845.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 29 919,00 29919.00 EUR
Mesto Košice 1 453 241,00 453241.00 EUR
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice 1 710 464,00 710464.00 EUR
Mesto Trebišov 2 1 624 301,00 1624301.00 EUR
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 2 3 204 063,00 3204063.00 EUR
Obec Široké 1 565 369,00 565369.00 EUR
Spojená škola svätých Košických mučeníkov 1 93 564,00 93564.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 2 482 809,00 2482809.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 5 4 376 489,00 4376489.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 402 900,00 1402900.00 EUR
Obec Soľ 1 196 218,00 196218.00 EUR
Obec Drienov 1 284 153,00 284153.00 EUR
Obec Čičava 1 498 876,00 498876.00 EUR
AQUAPARK Poprad, s.r.o. 2 1 674 492,00 1674492.00 EUR
BELPORT, s.r.o 1 359 645,00 359645.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 2 1 615 950,00 1615950.00 EUR
Obec Vyšný Kazimír 1 595 676,00 595676.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia a rekonštrukcia Hotela HORIZOT Stará Lesná TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 1 532 716,00 1532716.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Skládka soli Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 120 810,00 120810.0 EUR 2014 Práce Nie 1
SPOJENÁ ŠKOLA SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV - Sanácia strešnej krytiny plochých striech školy Spojená škola svätých Košických mučeníkov 93 906,00 93906.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy ÚDZS, Ipeľská ul., Košice - stavebné práce Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 482 809,00 2482809.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity Mesto Košice 455 040,00 455040.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné práce pre projekt INFRA 4 – Watsonova 4 – doplnkové práce Technická univerzita v Košiciach 24 933,00 24933.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Interiér Aquacity Poprad - časť Wellness&SPA a časť Stravovacie zariadenie AQUAPARK Poprad, s.r.o. 150 000,00 150000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia Aquacity Poprad - časť Wellness&SPA a časť Stravovacie zariadenie AQUAPARK Poprad, s.r.o. 1 700 000,00 1700000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia Hotela HORIZONT Stará Lesná-III. etapa TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 1 159 000,00 1159000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Sereňa BELPORT, s.r.o 348 929,00 348929.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Soľ Obec Soľ 202 725,00 202725.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Prešov, letisko - rekonštrukcia hangáru č. 3 - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 178 999,00 1178999.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Novostavba telocvične pre ZŠ v Obci Široké Obec Široké 565 369,00 565369.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši Mesto Liptovský Mikuláš 2 232 402,00 2232402.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Urbanisticko- architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa : Realizačný úsek C-Juh Mesto Vranov nad Topľou 790 630,00 790630.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ technická, Humenné Prešovský samosprávny kraj 851 275,00 851275.0 EUR 2018 Práce Áno 1
OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 497 845,00 497845.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice 815 723,00 815723.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice Vranovská nemocnica, a.s. 1 615 950,00 1615950.0 EUR 2019 Práce Áno 2
Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie Obec Vyšný Kazimír 595 676,00 595676.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice-Šaca Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 402 900,00 1402900.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Obnova mestskej plavárne – II. etapa - opakovaná Mesto Trebišov 1 289 005,00 1289005.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov Obec Drienov 290 324,00 290324.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo Mesto Vranov nad Topľou 551 560,00 551560.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova mestskej plavárne v Trebišove – II.etapa, bazénová technológia Mesto Trebišov 366 666,00 366666.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Prístavba a nadstavba materskej školy v obci Čičava “ Obec Čičava 610 638,00 610638.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Michalovce,DK-zvýšenie energetickej efektívnosti budov-R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750 000,00 750000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zateplenie obalovej konštrukcie objektu - II. etapa a stavebné úpravy časti budovy výukového objektu PF UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 061 665,00 2061665.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Modernizácia Mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 239 600,00 239600.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ŠPORTOVÁ HALA VO VRANOVE NAD TOPĽOU Mesto Vranov nad Topľou 1 950 908,00 1950908.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 847 707,00 847707.0 EUR 2021 Práce Áno 1

betpres@betpres.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roland Ďurko
Adresa:
Letná 3 Sečovce 07801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Barkóci
Adresa:
428 Nižný Hrušov 09422
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Barkóci
Adresa:
Nižný Hrušov 094 22
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Barkóci
Adresa:
428 Nižný Hrušov 09422
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Záznam do:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Barkóci
Adresa:
428 Nižný Hrušov 09422
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Barkóci
Adresa:
Nižný Hrušov 094 22
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Matúš Barkóci
Adresa:
Svinica 044 45
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zora Chudová
Adresa:
Dobrianskeho Vranov nad Topľou 093 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.01.2021 do: 11.10.2021

StiahniZáznam platný od: 2.07.2020 do: 28.01.2021

StiahniZáznam platný od: 1.08.2019 do: 2.07.2020

StiahniZáznam platný od: 2.05.2019 do: 1.08.2019

StiahniZáznam platný od: 9.07.2018 do: 2.05.2019

StiahniZáznam platný od: 23.06.2017 do: 9.07.2018

StiahniZáznam platný od: 7.06.2017 do: 23.06.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×