Obstarávanie

Zabezpečenie leteckej prepravy osôb, cestovných lístkov a ostatných služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
189 168,00
Konečná suma(Bez DPH):
567 504,00
Zaplatené:
300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60440000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie leteckej prepravy a s tým súvisiacich služieb, ostatných cestovných lístkov (autobusové, vlakové, lodné a trajektové cestovné lístky) pre zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene a pre ňou určené osoby pri zahraničných pracovných cestách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NADOSAH, spol. s.r.o. 6 189 168,00 Neuvedené EUR 28. Október 2016 55062
GLOBAMERICA, s.r.o. 6 189 168,00 Neuvedené EUR 28. Október 2016 55063
SATUR TRAVEL, a.s. 6 189 168,00 Neuvedené EUR 28. Október 2016 55064

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka Faveo s. r. o. 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736225/content/468039/download","filename":"Ponuka FAVEO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 ods. 1 - otváranie ponúk časť "Kritériá" 6. Máj 2016 6. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659161/content/477796/download","filename":"16 INO §41.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť kritériá 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736129/content/467806/download","filename":"17 Zapisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ august_2018 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030730/content/838855/download","filename":"FA_august_2018.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady so zapracovanou opravou zo dňa 7.4.2016. Oprava je vyznačená žltou farbou. 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642579/content/723014/download","filename":"04 Súťažné podklady _letenky_oprava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - február 2017 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784877/content/613147/download","filename":"februar 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda R-8631/2016 7. November 2016 7. November 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - júl 2017 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865305/content/634962/download","filename":"FA_jul_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - január 2018 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942291/content/758125/download","filename":"FA_januar_2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka GLOBAMERICA s. r. o. 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736228/content/468058/download","filename":"Ponuka Globamerica.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ júl_2018 9. August 2018 9. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020129/content/838854/download","filename":"DL_júl_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklad o ponení - december 2016 13. December 2016 13. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748110/content/418440/download","filename":"12_2016_FAKTÚRA_16VF_3742.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - február 2018 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954123/content/730950/download","filename":"FA_februar_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - marec 2017 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797526/content/563495/download","filename":"FA_marec_20017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o dodaní a prebratí plnenia zmluvy - január 2017 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771305/content/551347/download","filename":"FA_Januar_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TORY TOUR s. r. o. 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736243/content/468110/download","filename":"Ponuka TORY TOUR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ september_2018 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000848/content/839135/download","filename":"FA_september 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda R-8631/2016 7. November 2016 7. November 2016 []
Zápisnica Zápsnica z vyhodnotenia ponúk 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736133/content/467818/download","filename":"20 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ november_2018 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013331/content/892255/download","filename":"FA_november_2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka NADOSAH s. r. o. 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736233/content/468070/download","filename":"Ponuka NADOSAH.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k rámcovej dohode R-8631/2016 10. Marec 2017 10. Marec 2017 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - máj 2018 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993699/content/776955/download","filename":"FA_maj_2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SATUR TRAVEL a. s. 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736241/content/468108/download","filename":"Ponuka SATUR.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia podmienok účasti 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736131/content/467815/download","filename":"14 Zápisnica z hodnotenia podmienok účastia ost.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FLY TRAVEL s. r. o. 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736237/content/468084/download","filename":"Ponuka FLY TRAVEL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666640/content/540810/download","filename":"23 Informácia o výsledku vyhodnotenia - profil.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - jún 2017 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844549/content/678849/download","filename":"FA_jun_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - apríl 2017 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824441/content/571696/download","filename":"Faktury_april_2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda R-8631/2016 7. November 2016 7. November 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - marec 2018 30. Máj 2018 30. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989029/content/764309/download","filename":"FA_marec_20108.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735703/content/466056/download","filename":"31 Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k rámcovej dohode R-8631/2016 10. Marec 2017 10. Marec 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k rámcovej dohode R-8631/2016 10. Marec 2017 10. Marec 2017 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - jún 2018 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006955/content/838852/download","filename":"FA_jun_2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ január_2019 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023758/content/911234/download","filename":"FA_januar_2019.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639829/content/673319/download","filename":"04 Súťažné podklady - letenky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639829/content/673320/download","filename":"04 Rámcová dohoda.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - máj 2017 19. Jún 2017 19. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834792/content/633089/download","filename":"FA_Maj_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - apríl 2018 30. Máj 2018 30. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989014/content/764267/download","filename":"FA_april_2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - august 2017 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872390/content/557430/download","filename":"FA_august_2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798333/content/572716/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Doklady o plnení - september 2017 10. Október 2017 10. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885724/content/614701/download","filename":"FA_september_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy _ oktober_2018 22. November 2018 22. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008932/content/883787/download","filename":"FA_oktober_2018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť ostatné 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736032/content/467515/download","filename":"13 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 ods. 1 - otváranie ponúk časť "Ostatné" 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643921/content/760256/download","filename":"08 INO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2017 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967240/content/779951/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2017.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×