Osoba

Ing. Alexej Beljajev


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
23. September 1956
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
11
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
58
Zmlúv:
71
V celkovej hodnote:
46,248,101 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Express Group, a. s. 35795123 Áno
EBA, s.r.o. 31376134 Áno
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. 44225881 Nie
Optifin Invest s.r.o. 35735457 Nie
TATRAVAGÓNKA a.s. 31699847 Nie
Optifin Energo, s.r.o. 44337248 Nie
Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 Nie
Alexej Beljajev 42434246 Nie
TREVA s.r.o. 31727760 Nie
Alexej Beljajev 32073208 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Express Group, a. s. 35795123 Áno
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. 44225881 Nie
TATRAVAGÓNKA a.s. 31699847 Nie
Železničný dopravný klaster, z.z.p.o. 45743932 Nie
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Národný futbalový štadión, a.s. Stavebné výkopové práce a zabezpečenie stavebnej jamy pre športovú infraštruktúru „Národný futbalový štadión“ 1,366,666 EUR 31. December 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Likvidácia neaktívnych odpadov kategórie nebezpečné a ostatné 165,927 EUR 18. December 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 866 EUR 30. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 145,875 EUR 31. December 2015
Obec Sučany Sanácia čiernych skládok v obci Sučany. 26,990 EUR 21. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 192,118 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 6,857 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 963 EUR 27. Apríl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 5,174 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 712 EUR 27. Apríl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 6,905 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 4,147 EUR 27. Apríl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 2,718 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 357 EUR 27. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Likvidácia nebezpečných odpadov 2,250 EUR 9. Október 2017
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trenčín. 3,980 EUR 15. Marec 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) 1,590 EUR 11. Júl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 9,704 EUR 31. December 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 575 EUR 30. September 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 1,059 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 21,138 EUR 30. Jún 2015
Mesto Pezinok Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu II 97,595 EUR 1. Jún 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Medzinárodná preprava 1,833,333 EUR 2. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 7,920 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 7,869 EUR 27. Apríl 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov a kal zo septikov 3,400 EUR 26. Január 2016
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trnava. 2,683 EUR 15. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Žilina. 2,342 EUR 15. Marec 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 9,760 EUR 30. Jún 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 8,437,942 EUR 29. September 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 11,384,156 EUR 31. Október 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 5,306,279 EUR 29. September 2014
BIONERGY, a. s. Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z KPaEH Bionergy, a.s. 1,656,000 EUR 25. August 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 2,473 EUR 31. December 2016
Mesto Vrútky Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie rokov 2017-2018. 5,760 EUR 30. Január 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 3,482 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 659 EUR 27. Apríl 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 4,895,060 EUR 18. December 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 4,842,346 EUR 18. December 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 5,369,701 EUR 18. December 2017
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Poprad 2,406 EUR 30. Máj 2017
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Martin. 4,518 EUR 10. Február 2016
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Košice. 19,301 EUR 10. Február 2016
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Nové Zámky. 1,168 EUR 15. Marec 2016
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Odber, preprava a ekologické zneškodnenie nebezpečných odpadov v prevádzke Košice 26,427 EUR 21. Október 2016
Fakultná nemocnica Trnava Odvoz a likvidácia odpadov 129,576 EUR 23. Február 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov 650 EUR 26. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - východ 333 EUR 28. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 19,146 EUR 17. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 835 EUR 21. Máj 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - západ 789 EUR 7. Máj 2018
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu 3,570 EUR 14. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 638 EUR 12. Jún 2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, časť 6 - Sanácia environmentálnej záťaže BR (003) / Brezno ŽSR Brezno 107,016 EUR 10. November 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 7,538 EUR 9. Február 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov 27,101 EUR 30. September 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 1,193 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 121 EUR 27. Apríl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 2,089 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 1,412 EUR 27. Apríl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 5,495 EUR 16. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 5,934 EUR 27. Apríl 2017
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Poprad. 2,015 EUR 10. Február 2016
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracovisko Nitra. 2,840 EUR 15. Marec 2016
Národná transfúzna služba SR Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Prešov. 3,364 EUR 15. Marec 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu 20,155 EUR 18. Apríl 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov a kal zo septikov 4,264 EUR 2. Február 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 833 EUR 21. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred 1,094 EUR 28. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6,116 EUR 21. Máj 2018
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Odvoz a zneškodnenie odpadu 4,833 EUR 1. August 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×