Obstarávanie

Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 826,50
Konečná suma(Bez DPH):
1 590,00
Zaplatené:
87.05%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
t
Množstvo:
4.46
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a preprava NO podľa špecifikovaných druhov.; Zhodnotenie, zneškodňovanie, preprava a likvidácia nebezpečných odpadov (NO), ktoré vznikli v organizácii objednávateľa v zmysle § 6 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. podľa hierarchie odpadového hospodárstva ods.1, písm. b) až e).

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 080111 odpadové farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, Jednotka: tona, Minimum: 0,100, Maximum: 0,800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 130205 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, Jednotka: tona, Minimum: 0,500, Maximum: 1,000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, Jednotka: tona, Minimum: 0,100, Maximum: 1,500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, Jednotka: tona, Minimum: 0,100, Maximum: 0,500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160107 olejové filtre, Jednotka: tona, Minimum: 0,010, Maximum: 0,150, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160213 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako v 160209 až 160212 (elektr. šrot, vypal. žiar.), Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 0,015, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 170409 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 0,500, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EBA, s.r.o. 4 1 590,00 0% EUR 11. Júl 2018 161656

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×