Obstarávanie

Likvidácia chemického nebezpečného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
660 861,00
Konečná suma(Bez DPH):
660 861,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Likvidácia chemického nebezpečného odpadu uloženého v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostoľany, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EBA, s.r.o. 1 660 861,00 Neuvedené EUR 4. Jún 2019 254494

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041648/content/952400/download","filename":"Zápisnica § 53_Chem.Odpady.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby č. 2019/817 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041651/content/952403/download","filename":"ÚpIA-2019-817čb.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o poskytnutí služby č. 2019/817 6. Jún 2019 6. Jún 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031640/content/931700/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Chem.Odpady.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031641/content/931701/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu_Chem.Odpady.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Február 2019 14. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025045/content/915817/download","filename":"Súťažné podklady _Chem.Odpady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EBA, s.r.o. 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041776/content/952612/download","filename":"Ponuka_EBA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady vo Worde 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029143/content/926540/download","filename":"Súťažné podklady _Chem.Odpady.docx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041647/content/952399/download","filename":"Zápisnica § 52_Chem.Odpady.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041652/content/952404/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti_Chem.Odpady.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 1 ku Súťažným podkladom vo Worde 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029145/content/926541/download","filename":"Príloha č.1 k SP_Chem.Odpady.xls"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Február 2019 14. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025088/content/915889/download","filename":"Súťažné podklady _Chem.Odpady.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041649/content/952401/download","filename":"Správa § 24.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×