Dodávateľ

MURTEC s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MURTEC s.r.o.

IČO: 35943629

Adresa: Radničné námestie 1, Bratislava

Registračné číslo: 2017/2-PO-E3707

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Február 2017

Záznam platný do: 15. Február 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 141 839,00 EUR 1 1
2015 496 700,00 EUR 2 2
2016 378 645,00 EUR 5 5
2017 549 396,66 EUR 4 4
2018 368 600,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 141 839,00 EUR 1 1
2015 496 700,00 EUR 2 2
2016 378 645,00 EUR 5 5
2017 549 396,66 EUR 4 4
2018 368 600,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 98 900,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 100 500,00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 1 177 000,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 245,00 EUR
Mesto Trstená 1 0,00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 210 000,00 EUR
Obec Habovka 1 141 839,00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 368 600,00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 2 323 979,99 EUR
Mesto Sečovce 1 160 416,67 EUR
Obec Veľká Mača 1 0,00 EUR
FEDAN s.r.o. 1 286 700,00 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 65 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie špeciálneho hasičského vozidla Obec Habovka 141 839,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mobilná revízna plošina mostných objektov Regionálne cesty Bratislava a.s. 175 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Automobilová cisterna na pitnú vodu Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 98 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obaľovačka asfaltu FEDAN s.r.o. 286 700,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 845 813,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové nákladné špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent Mesto Trstená 130 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 534,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo na umývanie odpadových nádob Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 179 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákladný automobil Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 144 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad Mesto Sečovce 200 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná plošina na podvozku FORD RANGER 4x4 XL SingleCab alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 77 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora systému triedeného zberu komunálnych odpadov - pracovná plošina na podvozku Obec Veľká Mača 103 564,00 EUR 2018 Tovary Áno 1

murtec@murtec.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 26 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Michal Bujna
Adresa:
Bodrocká 5 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Bujna
Adresa:
Bodrocká 5 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Bujna
Adresa:
Bodrocká 5 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Bujna
Adresa:
Bodrocká 5 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Tibor Kerata
Adresa:
Zámocké schody 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×