Dodávateľ

Energy Europe, SE

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Energy Europe, SE

IČO: 47542667

Adresa: Kopčianska10 10, Bratislava

Registračné číslo: 2017/8-PO-E5913

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. August 2017

Záznam platný do: 1. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 38 779,00 EUR 1 1
2015 87 545,00 EUR 2 2
2016 1 483 884,55 EUR 31 31
2017 606 101,33 EUR 5 5
2018 25 628,74 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 38 779,00 EUR 1 1
2015 87 545,00 EUR 2 2
2016 1 483 884,55 EUR 31 31
2017 606 101,33 EUR 5 5
2018 25 628,74 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Bardejov 1 10 666,66 10666.66 EUR
Správa športových zariadení Levice 2 195 091,67 195091.67 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Rožňava 1 9 500,00 9500.00 EUR
Obec Rohožník 1 30,00 30.00 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 1 28 600,00 28600.00 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 150 227,00 150227.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 66 559,98 66559.98 EUR
Mesto Trstená 1 39 399,00 39399.00 EUR
Mesto Trebišov 1 179 000,00 179000.00 EUR
Mesto Námestovo 1 38 779,00 38779.00 EUR
Obec Repište 1 8 404,17 8404.17 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 1 477 218,00 477218.00 EUR
Mesto Trenčín 1 77 971,67 77971.67 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 43 887,00 43887.00 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 97 000,00 97000.00 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 54 000,00 54000.00 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 28 121,71 28121.71 EUR
Eko Energia s.r.o. 1 18 333,33 18333.33 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 33 264,00 33264.00 EUR
Obec Bystričany 1 25 628,74 25628.74 EUR
Mesto Turany 1 243 291,00 243291.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 1 11 750,00 11750.00 EUR
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 1 22 512,50 22512.50 EUR
Technické služby mesta Trebišov 1 81 000,00 81000.00 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 1 914,33 1914.33 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 65 000,00 65000.00 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 7 083,33 7083.33 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 2 109 266,24 109266.24 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 26 500,00 26500.00 EUR
Gymnázium bilingválne 1 13 286,82 13286.82 EUR
Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 1 9 991,67 9991.67 EUR
Základná škola v Prievidzi 1 23 416,67 23416.67 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 1 9 800,00 9800.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Brezovičke 1 6 710,80 6710.80 EUR
Základná škola Sačurov 1 21 000,00 21000.00 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 1 7 733,33 7733.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie. Správa športových zariadení Levice 170 000,00 170000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Námestovo 52 000,00 52000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník Obec Rohožník 180 000,00 180000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 150 000,00 150000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribučných služieb - CVO 316 Obstarávacie trhovisko Slovenska 477 218,00 477218.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB - PRE MESTO TRSTENÁ Mesto Trstená 39 399,00 39399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 117 Mesto Turany 243 291,00 243291.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre Dopravný podnik mesta Prešov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 150 227,00 150227.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 40 574,05 40574.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Základná škola Slovenská Kajňa 2 590,00 2590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rožňava 43 500,00 43500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 39 250,00 39250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 46 607,75 46607.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 13 861,82 13861.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Repište 10 980,00 10980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nedožery - Brezany 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Základná škola v Prievidzi 30 500,00 30500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 19 046,00 19046.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Matky Alexie 31 000,00 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 69 000,00 69000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Technické služby mesta Trebišov 82 300,00 82300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Trebišov 232 049,00 232049.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Domov sociálnych služieb v Brezovičke 8 982,00 8982.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Sačurov 26 880,00 26880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 12 800,00 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLUŽBA mestský podnik Stropkov 117 297,40 117297.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 34 700,00 34700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Eko Energia s.r.o. 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 83 588,00 83588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 97 491,00 97491.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 47 900,00 47900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 54 552,00 54552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2017 Vysoká škola výtvarných umení 66 340,00 66340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny MŠK Púchov s.r.o. 34 927,20 34927.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000,00 190000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 69 000,00 69000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Bystričany 31 189,90 31189.9 EUR 2018 Tovary Nie 1

backoffice@energyeurope.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 81 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Pavel Kopček
Adresa:
Klátova Nová Ves 958 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ekaterina Konevnikova
Adresa:
7 Heathlee Road Crayford, Dartford DA1 3PW
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
7. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ekaterina Konevnikova
Adresa:
7 Heathlee Road Crayford, Dartford DA1 3PW
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Ivan Drdoš s.r.o.
Adresa:
Párovská 26 Nitra 949 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 7.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×