Dodávateľ

TANKER, s.r.o.

Kežmarok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TANKER, s.r.o.

IČO: 31731945

Adresa: Hlavné námestie 96/45, Kežmarok

Registračné číslo: 2019/6-PO-F674

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Jún 2019

Záznam platný do: 17. Jún 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 39 320,00 EUR 2 2
2017 172 147,17 EUR 12 12
2018 163 097,83 EUR 12 12
2019 55 856,00 EUR 5 5
2020 39 153,83 EUR 6 6
2021 8 569,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 39 320,00 EUR 2 2
2017 172 147,17 EUR 12 12
2018 163 097,83 EUR 12 12
2019 55 856,00 EUR 5 5
2020 39 153,83 EUR 6 6
2021 8 569,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 56 090,00 56090.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 55 907,00 55907.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 6 114 271,00 114271.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 57 980,17 57980.17 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 1 54 000,00 54000.00 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 3 17 087,00 17087.00 EUR
Obec Štiavnik 4 12 843,33 12843.33 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 70 347,00 70347.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 14 340,00 14340.00 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 1 25 278,33 25278.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 440,00 19440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 900,00 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800,00 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18 810,00 18810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800,00 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 57 000,00 57000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 950,00 19950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 900,00 11900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31 900,00 31900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 097,00 15097.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 25 771,00 25771.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 600,00 12600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 30 336,00 30336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 808,00 15808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 808,00 15808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 080,00 2080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 300,00 10300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 33 500,00 33500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do bencaloru Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 500,00 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 300,00 10300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do bencaloru Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 100,00 10100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 000,00 9000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Holop
Adresa:
Sihoť 10 Kežmarok 06001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Silvia Holopová
Adresa:
Sihoť 10 Kežmarok 060 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bartolomej Holop
Adresa:
Sihoť 10 Kežmarok 06001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. November 2017
Záznam do:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bartolomej Holop
Adresa:
Sihoť 10 Kežmarok 06001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
6. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bartolomej Holop
Adresa:
Sihoť 10 Kežmarok 06001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Martin Kováčik, s.r.o.
Adresa:
Tajovského 3 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.11.2017 do: 8.02.2021

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 6.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×