Dodávateľ

T a M trans spedition, s.r.o.

Šarovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: T a M trans spedition, s.r.o.

IČO: 34140425

Adresa: 545, Šarovce

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8801

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. August 2018

Záznam platný do: 22. August 2021

Posledná zmena: 23. August 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 12 219 946,00 EUR 3 3
2016 2 198 487,45 EUR 44 44
2017 8 871 602,50 EUR 46 46
2018 60 628 517,17 EUR 31 31
2019 6 927 502,00 EUR 12 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 11 927 760,00 EUR 2 2
2016 2 038 605,45 EUR 44 44
2017 2 657 666,50 EUR 40 40
2018 66 463 078,17 EUR 35 35
2019 7 758 945,00 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 750,00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 21 640,00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 3 512 760,00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 49 675 200,00 EUR
Mesto Nitra 3 162 128,34 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 14 787 484,00 EUR
Dopravný úrad 1 9 100,00 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 6 5 621 653,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 444 240,00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 11 890,00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 1 299 895,00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 420 000,77 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 11 135 243,00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 6 115 621,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 26 773,34 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 15 168 858,00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 8 753 685,00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 2 20 498,00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 7 449,17 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 2 4 728 637,00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 5 35 974,00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 25 336 788,00 EUR
Technické služby mesta Humenné 13 142 128,50 EUR
Technické služby mesta Trebišov 4 83 398,00 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 37 874,00 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 1 38 460,00 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 1 246 927,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292 186,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 386 941,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 321 670,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 510 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 417 760,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 291 949,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 452 068,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 510 284,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 095 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 4 084 992,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 044 351,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363 830,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 650 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 564,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 687 493,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 296 054,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 827,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 337 016,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s. (EVO) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 49 067 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 320 677,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 392,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Zborov nad Bystricou 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do služobných plavidiel Dopravný úrad 11 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 040,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
AdBlue - prísada do spaľovacích motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 75 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 3 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 45 450,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 490,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 670,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 6 880,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 72 332,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 0,95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ad Blue močovina Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 91 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 24 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 522,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť) -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 45 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 24 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 104 436,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 16 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 998,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24 020,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 22 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17 070,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 395,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 646,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18 920,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ad Blue močovina Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 126 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 465,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 17 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 640,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 19 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 285,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 963,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292 778,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 624,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 13 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 46 152,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 325,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalina pre zníženie emisií AD BLUE Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 729,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ad Blue močovina Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 140 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 598,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 364 545,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 310,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 455 248,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 410,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 160,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
AdBlue – prísada do motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 33 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 4 402 993,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 342 709,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 615 020,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 420 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM Technické služby mesta Rimavská Sobota 246 927,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 325 644,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 346 909,00 EUR 2017 Tovary Nie 1

tamtrans@tamtrans.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 161 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Timea Tóthová
Adresa:
Schubertova 25 Želiezovce 93701
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Júl 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Jún 2017

Meno:
Marian Tóth
Adresa:
Schubertova 25 Želiezovce 93701
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. December 1969
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Jún 2017

Meno:
Timea Tóthová
Adresa:
Schubertova 25 Želiezovce 93701
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Júl 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017

Meno:
Ing. Martin Tóth
Adresa:
Schubertova 25 Želiezovce 93701
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Hargaš
Adresa:
Košická 56 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×