Obstarávanie

Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 510 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 510 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09132100-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt do skladovacích nádrží a nákup olejov, mazív a kvapalného aditíva Ad Blue pre sklady stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
T a M trans spedition, s.r.o. 2 9 510 000,00 0% EUR 20. Október 2015 67636

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579449/content/217816/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. O150086568.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084631 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628475/content/474815/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500084631.pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579470/content/217853/download","filename":"DZM_2015_0442_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085460 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628953/content/479894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085460.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579497/content/217819/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20151970.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579443/content/217563/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. O150079331.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084623 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629068/content/480889/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500084623.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579503/content/217945/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20152204.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579425/content/217597/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579425/content/217598/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 08.01.2016 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622547/content/394372/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 08.01.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 22.02.2016 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626679/content/452076/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 22.02.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085641 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628955/content/479909/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085641.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086716 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627035/content/457004/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500086716_PV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 z 12.1.2016 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628022/content/466859/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 z 12.1.2016_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579500/content/217867/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. O150085452.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579494/content/217706/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 01.12.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579485/content/217871/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. L573456.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085739 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628965/content/479952/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085739.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579422/content/862016/download","filename":"Príl. č 3 k SPMiesta a adresy jednotliv. SSUD._.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579422/content/862017/download","filename":"Príl č 2 k SP Formulár pre tvorbu ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579422/content/862018/download","filename":"Príl. č 1 k SP_Všeob inf o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579422/content/862019/download","filename":"SP final_Nákup PHM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov T a M trans spedition, s.r.o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218119/download","filename":"Bankové potvrdenie o vykonanej platbe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218120/download","filename":"Čestné vyhlásenie o dodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218121/download","filename":"Potvrdenie o spoľahlivosti vo VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218122/download","filename":"Rámcová dohoda vrátane príloh - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218123/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218124/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218125/download","filename":"Zoznam predložených dokladov.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086717 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627036/content/457015/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500086717_PV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 29.02.2016 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631258/content/507723/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 29.02.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085673 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628954/content/479899/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085673.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085565 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628952/content/479890/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085565.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579506/content/218047/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20152203.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579491/content/217592/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0042 zo dňa 14.12.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579464/content/217665/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 09.11.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085466 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632506/content/531858/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500085466.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795434/content/670607/download","filename":"ZM_2015_0442_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957949/content/746532/download","filename":"ZM_2015_0442_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086718 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627037/content/457025/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500086718_PV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579476/content/217585/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. L574422.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082806 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631421/content/510486/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500082806_pv.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Ostatné" 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579488/content/862024/download","filename":"otváranie_časť Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579455/content/862022/download","filename":"Vysvetlenie final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Kritériá" 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579509/content/862026/download","filename":"otv. kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579482/content/217815/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 05.11.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500086531 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630106/content/492202/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500086531.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084629 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628474/content/474811/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500084629.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 []
Zmluva Zmluva 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579515/content/217602/download","filename":"ZM_2015_0442_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579521/content/862041/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579434/content/217547/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579473/content/217926/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. L574425.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579524/content/217736/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579524/content/217737/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579512/content/862028/download","filename":"Ozn. o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579428/content/217747/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579428/content/217748/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579428/content/217749/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218079/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218080/download","filename":"Návrh rámcovej dohody vrátane príloh bez ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218081/download","filename":"Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218082/download","filename":"Potvrdenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218083/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218084/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218085/download","filename":"Vyhlásenie o subdodávkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218086/download","filename":"Zoznam dokladov ponuky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579446/content/217664/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. O150079529.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579452/content/217869/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 TV_PT066708.pdf"}]
Ponuky uchádzačov T a M trans spedition, s.r.o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579440/content/218193/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579458/content/217549/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 5 trasa 13.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579461/content/217550/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 5 trasa 12.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579467/content/217785/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č.4.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579479/content/217688/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20152193.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087379 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635305/content/568636/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500087379.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500081175 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631424/content/510522/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500081175_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500086459 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632405/content/530709/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500086459.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500084971 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637127/content/619045/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500084971.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087442 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637128/content/619072/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500087442.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086752 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635432/content/572337/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500086752.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 23.02.2016 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634889/content/556232/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 23.02.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500081177 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631425/content/510523/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500081177_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085841 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632508/content/531874/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500085841.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0442 - Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668889/content/546783/download","filename":"DZM_2015_0442_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082801 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631422/content/510488/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500082801_pv.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637860/content/637199/download","filename":"ZM_2015_0442_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087281 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639645/content/671522/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500087281.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082803 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631423/content/510514/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500082803_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087860 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639646/content/671579/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500087860.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 č. 20160266 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632511/content/531894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20160266.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo 16.3.2016 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635447/content/572761/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo 16.3.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085214 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632507/content/531868/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500085214.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 č. 20160056 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633119/content/539877/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20160056.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×