Obstarávanie

Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
455 248,00
Konečná suma(Bez DPH):
455 248,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09132100-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt do skladovacích nádrží a nákup olejov, mazív a kvapalného aditíva Ad Blue pre sklady stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
T a M trans spedition, s.r.o. 1 455 248,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239120

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579449/content/217816/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. O150086568.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084631 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628475/content/474815/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500084631.pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579470/content/217853/download","filename":"DZM_2015_0442_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085460 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628953/content/479894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085460.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579497/content/217819/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20151970.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579443/content/217563/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. O150079331.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084623 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629068/content/480889/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500084623.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579503/content/217945/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20152204.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579425/content/217597/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579425/content/217598/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 08.01.2016 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622547/content/394372/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 08.01.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 22.02.2016 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626679/content/452076/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 22.02.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085641 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628955/content/479909/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085641.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086716 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627035/content/457004/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500086716_PV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 z 12.1.2016 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628022/content/466859/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 z 12.1.2016_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579500/content/217867/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. O150085452.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579494/content/217706/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 01.12.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579485/content/217871/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. L573456.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085739 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628965/content/479952/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085739.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579422/content/862016/download","filename":"Príl. č 3 k SPMiesta a adresy jednotliv. SSUD._.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579422/content/862017/download","filename":"Príl č 2 k SP Formulár pre tvorbu ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579422/content/862018/download","filename":"Príl. č 1 k SP_Všeob inf o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579422/content/862019/download","filename":"SP final_Nákup PHM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov T a M trans spedition, s.r.o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218119/download","filename":"Bankové potvrdenie o vykonanej platbe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218120/download","filename":"Čestné vyhlásenie o dodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218121/download","filename":"Potvrdenie o spoľahlivosti vo VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218122/download","filename":"Rámcová dohoda vrátane príloh - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218123/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218124/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579437/content/218125/download","filename":"Zoznam predložených dokladov.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086717 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627036/content/457015/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500086717_PV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 29.02.2016 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631258/content/507723/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 29.02.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085673 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628954/content/479899/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085673.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085565 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628952/content/479890/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500085565.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579506/content/218047/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20152203.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579491/content/217592/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0042 zo dňa 14.12.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579464/content/217665/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 09.11.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085466 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632506/content/531858/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500085466.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795434/content/670607/download","filename":"ZM_2015_0442_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957949/content/746532/download","filename":"ZM_2015_0442_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086718 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627037/content/457025/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500086718_PV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579476/content/217585/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. L574422.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082806 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631421/content/510486/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500082806_pv.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Ostatné" 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579488/content/862024/download","filename":"otváranie_časť Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579455/content/862022/download","filename":"Vysvetlenie final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Kritériá" 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579509/content/862026/download","filename":"otv. kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579482/content/217815/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 05.11.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500086531 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630106/content/492202/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500086531.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084629 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628474/content/474811/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500084629.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 []
Zmluva Zmluva 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579515/content/217602/download","filename":"ZM_2015_0442_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579521/content/862041/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579434/content/217547/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579473/content/217926/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. L574425.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579524/content/217736/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579524/content/217737/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579512/content/862028/download","filename":"Ozn. o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579428/content/217747/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579428/content/217748/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579428/content/217749/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218079/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218080/download","filename":"Návrh rámcovej dohody vrátane príloh bez ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218081/download","filename":"Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218082/download","filename":"Potvrdenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218083/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218084/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218085/download","filename":"Vyhlásenie o subdodávkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579431/content/218086/download","filename":"Zoznam dokladov ponuky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579446/content/217664/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. O150079529.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579452/content/217869/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 TV_PT066708.pdf"}]
Ponuky uchádzačov T a M trans spedition, s.r.o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579440/content/218193/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579458/content/217549/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 5 trasa 13.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579461/content/217550/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 5 trasa 12.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579467/content/217785/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č.4.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579479/content/217688/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20152193.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087379 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635305/content/568636/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500087379.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500081175 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631424/content/510522/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500081175_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500086459 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632405/content/530709/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500086459.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500084971 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637127/content/619045/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500084971.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087442 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637128/content/619072/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500087442.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086752 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635432/content/572337/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500086752.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 23.02.2016 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634889/content/556232/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo dňa 23.02.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500081177 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631425/content/510523/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500081177_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085841 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632508/content/531874/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500085841.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0442 - Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668889/content/546783/download","filename":"DZM_2015_0442_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082801 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631422/content/510488/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500082801_pv.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637860/content/637199/download","filename":"ZM_2015_0442_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087281 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639645/content/671522/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500087281.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082803 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631423/content/510514/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500082803_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087860 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639646/content/671579/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 OBJ 4500087860.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 č. 20160266 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632511/content/531894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20160266.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo 16.3.2016 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635447/content/572761/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 zo 16.3.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085214 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632507/content/531868/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 obj. 4500085214.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 č. 20160056 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633119/content/539877/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0442 č. 20160056.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×