Obstarávanie

Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
292 186,00
Konečná suma(Bez DPH):
292 186,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09132100-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt do skladovacích nádrží a nákup olejov, mazív a kvapalného aditíva Ad Blue pre sklady stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
T a M trans spedition, s.r.o. 1 292 186,00 0% EUR 31. December 2015 59111

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2015 4. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084631 1. Marec 2016 1. Marec 2016
Zmluva Zmluva 18. December 2015 18. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085460 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084623 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 08.01.2016 15. Február 2016 15. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 22.02.2016 24. Február 2016 24. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085641 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086716 25. Február 2016 25. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 z 12.1.2016 29. Február 2016 29. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085739 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Ponuky uchádzačov T a M trans spedition, s.r.o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086717 25. Február 2016 25. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 29.02.2016 8. Marec 2016 8. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085673 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500085565 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2015 11. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085466 11. Marec 2016 11. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086718 25. Február 2016 25. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082806 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Ostatné" 5. August 2015 5. August 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 20. Júl 2015 20. Júl 2015
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Kritériá" 18. August 2015 18. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500086531 4. Marec 2016 4. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500084629 1. Marec 2016 1. Marec 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015
Zmluva Zmluva 21. Október 2015 21. Október 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Október 2015 22. Október 2015
Ponuky uchádzačov UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Október 2015 22. Október 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. September 2015 24. September 2015
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015
Ponuky uchádzačov UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. - časť Ostatné 29. Október 2015 29. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2015 13. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015
Ponuky uchádzačov T a M trans spedition, s.r.o. - časť Kritériá 29. Október 2015 29. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087379 18. Marec 2016 18. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500081175 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500086459 10. Marec 2016 10. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500084971 24. Marec 2016 24. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087442 24. Marec 2016 24. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500086752 18. Marec 2016 18. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo dňa 23.02.2016 17. Marec 2016 17. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500081177 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085841 11. Marec 2016 11. Marec 2016
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0442 - Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín 25. Máj 2016 25. Máj 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082801 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0442-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087281 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500082803 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 OBJ 4500087860 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 č. 20160266 11. Marec 2016 11. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 zo 16.3.2016 18. Marec 2016 18. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 obj. 4500085214 11. Marec 2016 11. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0442 č. 20160056 14. Marec 2016 14. Marec 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×