Obstarávanie

DODANIE DIAGNOSTICKÝCH PRÍSTROJOV PRE PROJEKT CIZS V MESTE VYSOKÉ TATRY


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Vysoké Tatry
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
140 990,00
Konečná suma(Bez DPH):
140 990,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124100-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky bolo dodanie nasledovných diagnostických prístrojov: CRP prístroj na meranie a stanovenie C reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére a plazme, INR prístroj na vyšetrenie zrážanlivosti krvi, EKG prístroje na snímanie elektrickej aktivity srdca a vozík na EKG prístroj, Integrovaný parný sterilizátor/autokláv, USG prístroj s jednou konvexnou a jednou lineárnou sondou, skiagrafické pracovisko s RTG skiagrafickým prístrojom , PACS systémom a Diagnostickou stanicou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 1 98 700,00 Neuvedené EUR 10. November 2020 291422
Unique Medical s. r. o. 1 26 890,00 Neuvedené EUR 10. November 2020 291421
K&M MEDIA s. r. o. 1 11 200,00 Neuvedené EUR 10. November 2020 291420
Unique Medical s. r. o. 1 4 200,00 Neuvedené EUR 10. November 2020 291419

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 9. September 2020 9. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107865/content/1090758/download","filename":"zapisnica.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 5. Október 2020 5. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111162/content/1098046/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO podľa § 57 ods.2 ZVO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16. November 2020 16. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117841/content/1110482/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.docx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ B 003: Dodanie 2 ks EKG prístroja a 1 ks vozíka na EKG prístroj 18. November 2020 18. November 2020 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. August 2020 21. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105033/content/1084844/download","filename":"Kúpna zmluva B 001 - CRP prístroj.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105033/content/1084845/download","filename":"Kúpna zmluva B 002 - INR prístroj.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105033/content/1084846/download","filename":"Kúpna zmluva B 003- 2 ks EKG prístroj a 1 ks vozíka.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105033/content/1084847/download","filename":"Kúpna zmluva B 004- 1 ks Integrovaný parný sterilizátor.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105033/content/1084848/download","filename":"Kúpna zmluva B 005 - USG prístroj.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105033/content/1084849/download","filename":"Kúpna zmluva B 006 - skiagrafické pracovisko.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105033/content/1084850/download","filename":"Súťažné podklady.doc"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ B 004: Dodanie 1 ks Integrovaný parný sterilizátor 18. November 2020 18. November 2020 []
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107476/content/1089943/download","filename":"zamietnutie ziadosti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 16. November 2020 16. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117872/content/1110539/download","filename":"K\u0026M MEDIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 16. November 2020 16. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117874/content/1110540/download","filename":"Unique Medical.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 427603.pdf 3. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107041/content/1089397/download","filename":"Odpovede na otázky VO 427603.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 5. Október 2020 5. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111257/content/1098053/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk K\u0026M MEDIA s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111257/content/1098054/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk UNIQUE MEDICAL s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111257/content/1098055/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk MEDIXRAY s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 16. November 2020 16. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117875/content/1110541/download","filename":"MEDIXRAY.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ B 005: Dodanie 1 ks USG prístroja s konvenčnou a lineárnou sondou 18. November 2020 18. November 2020 []
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods.2 a 3 ZVO 16. November 2020 16. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117828/content/1110445/download","filename":"Správa o zákazke.docx"}]
Iný dokument k zákazke Záznam z prieskumu trhu na časti B 001 a B 002 16. November 2020 16. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117836/content/1110452/download","filename":"Záznam z prieskumu trhu.docx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ B 006: Dodanie skiagrafického pracoviska s RTG skiagrafickým prístrojom, PACS systémom a diagnostickou stanicou 18. November 2020 18. November 2020 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×