Obstarávanie

Náhradný diel pre zariadenie SOMATOM Sensation Cardiac, v.č. 54485


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
148 758,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 758,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33110000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dodanie a výmena náhradného dielu - lampy typu Straton Z X-RAY do CT zariadenia SOMATOM Sensation Cardiac, v.č.54485. Súčasťou výmeny je aj elektronická doska na ovládanie. Uvedené zariadenie je z dôvodu poruchy nefunkčné, je nevyhnutná výmena lampy.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
7. August 2018
Vestník:
155/2018
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
148 758,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Siemens Healthcare s.r.o.
IČO:
48146676

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Spoločnosť Siemens Healthcare s.r.o. má výhradné právo na predaj zmluvných produktov spoločnosti Siemens Healthcare GmbH, Mníchov, Nemecká spolková republika a výhradné právo poskytovať technický servis pre pravidelnú údržbu a opravu zmluvných produktov na zmluvnom území. Zmluvným územím je Slovenská republika. Z vyššie uvedených okolností vyplýva, že v súčasnosti neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada. Chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Siemens Healthcare s.r.o. 1 148 758,00 Neuvedené EUR 24. August 2018 99374