CPV kód

30197620-8

Písací papier

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 31 148 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 46 29 220 EUR
Mesto Rožňava 8 9 985 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 32 31 977 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 364 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 7 895 EUR
Mesto Trstená 9 1 372 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 8 530 EUR
Stredná odborná škola 1 344 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 9 2 129 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 3 888 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 6 642 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 12 763 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 1 794 EUR
Obec Chotín 2 107 EUR
Mesto Púchov 2 4 448 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 3 1 251 EUR
Obec Lužianky 10 1 553 EUR
Mesto Tvrdošín 1 481 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 2 145 EUR
Obec Kozárovce 4 925 EUR
Okresný súd Piešťany 1 3 200 EUR
Okresný súd Revúca 2 762 EUR
Okresný súd Galanta 2 6 285 EUR
Krajská prokuratúra 10 10 537 EUR
Mesto Zlaté Moravce 3 3 141 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 258 EUR
Obec Lozorno 1 47 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 1 64 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 56 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 9 2 901 EUR
Krajská prokuratúra 8 8 998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 1 391 EUR
Vojenský historický ústav 2 0 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 5 550 EUR
Obec Topoľníky 2 306 EUR
Obec Krušovce 3 264 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 6 1 309 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 3 2 060 EUR
Okresný súd Bratislava II 2 7 254 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 6 267 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 31 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 190 EUR
Obec Ordzovany 1 24 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 0 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 6 627 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 4 220 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 95 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 25 34 811 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 1 1 620 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 49 27 541 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 655 EUR
Xepap, spol. s r.o. 34 55 287 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 4 14 521 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 8 1 122 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 6 252 EUR
Nussy, s.r.o. 1 198 EUR
PAPERA s.r.o. 1 1 079 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 29 14 068 EUR
SCP PAPIER, a.s. 7 9 818 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 27 9 904 EUR
KRIDLA s.r.o 4 874 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 7 5 878 EUR
WERNAM, s.r.o. 7 5 439 EUR
PRESTO Co., s.r.o. 1 164 EUR
VICOM s.r.o. 2 717 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 2 1 312 EUR
Simply supplies s.r.o. 8 4 464 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 366 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 2 395 EUR
INTERVIA s. r. o. 3 1 295 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 1 0 EUR
APL plus, s.r.o. 1 719 EUR
BLARO, s.r.o. 1 171 EUR
Oldřich Krédl 1 650 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 995 EUR
TRIPSY s.r.o. 2 749 EUR
C.solution s.r.o. 1 760 EUR
SEMA MR, s.r.o. 3 3 990 EUR
Setop, s.r.o. 1 842 EUR
Future Technologies, a.s. 3 1 137 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Topoľníky 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier SIRIUS Office alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Obec Lozorno 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier JET, alebo Royal White, alebo Victoria Balance Exklusive Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Okresný súd Revúca 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Púchov 2 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 2 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Chotín 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Okresný súd Galanta 3 878 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelarský papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Okresný súd Revúca 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 496 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 249 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 493 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária prezidenta SR 3 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária prezidenta SR 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Mesto Tvrdošín 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Ordzovany 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 486 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Viacúčelové zariadenie pre seniorov EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier biely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 008 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Zlaté Moravce 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Okresný súd Bratislava II 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 953 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Recyklovaný kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Okresný súd Bratislava II 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 498 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Vojenský historický ústav 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier biely Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 453 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 9 552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Piešťany 4 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier SIRIUS Office alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Topoľníky 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Veľké Dvorníky 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Púchov 2 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárkse potreby Mesto Trstená 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 064 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier JET, alebo Royal White, alebo Victoria Balance Exklusive Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 35 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 456 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - kancelársky papier Mesto Zlaté Moravce 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Galanta 4 113 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 903 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 906 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 825 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 206 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Chotín 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Vojenský historický ústav 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 825 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 347 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 388 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 060 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárkse potreby Mesto Trstená 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 804 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, kancelársky papier, papierové obrúsky (servítky), papierová utierky v rolke Stredná odborná škola 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 885 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 627 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 922 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Rožňava 6 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mondi - Maestro Special alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 930 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 255 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 432 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 355 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier – ekologicky vyrobený Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 15 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 340 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 999 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 480 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Rožňava 6 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 554 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národné lesnícke centrum (NLC) 7 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Komunita Kráľovnej pokoja 110 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 596 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 298 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×