Osoba

Ing. Ľubomír Šoltýs


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
31. Október 1972
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
17
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
31
Zmlúv:
39
V celkovej hodnote:
7,436,348 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
KOSIT a.s. 36205214 Áno
KOSIT SERVICES s. r. o. 50601041 Nie
KOSIT EAST s.r.o. 50273884 Nie
AVE Východ s.r.o. 50273884 Nie
Wood & Company, a.s. 35827092 Áno
Saneca Pharmaceuticals a. s. 46833323 Nie
CHIRANA T.Injecta, a. s. 36794619 Nie
INJECTA, a. s. 44266995 Nie
WOOD Waste Management Limited c45903 Nie
REMKO Sirník, s.r.o. 36573345 Áno
Lakeside Office 1, a. s. 35889063 Nie
TriGranit Centrum, a. s. 35889063 Nie
HEC Services, s.r.o. 47254076 Nie
HEC Services II, s.r.o. 50252348 Nie
ewia a. s. 52071359 Nie
KOSIT NORTH s. r. o. 51285771 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
KOSIT WEST s. r. o. 50492471 Áno
KOSIT a.s. 36205214 Áno
KOSIT SERVICES s. r. o. 50601041 Nie
KOSIT EAST s.r.o. 50273884 Nie
AVE Východ s.r.o. 50273884 Nie
Wood & Company, a.s. 35827092 Áno
Saneca Pharmaceuticals a. s. 46833323 Nie
CHIRANA T.Injecta, a. s. 36794619 Nie
INJECTA, a. s. 44266995 Nie
WOOD Waste Management Limited c45903 Nie
REMKO Sirník, s.r.o. 36573345 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Ruskov Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 46,439 EUR 6. Február 2019
Obec Kokšov-Bakša zber, preprava a zneškodnenie odpadov 119,175 EUR 8. November 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Služby odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu 3,660 EUR 9. December 2016
Obec Seňa Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 30,660 EUR 6. December 2017
Obec Zlatá Idka Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho , stavebného odpadu a nebezpečného odpadu 24,882 EUR 11. December 2017
Obec Ruskov Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 0 EUR 14. December 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. 1,320 EUR 29. Február 2016
Obec Zlatá Idka Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu 9,999 EUR 21. December 2016
Mesto Moldava nad Bodvou Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou 33,471 EUR 23. Marec 2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Komplexná finančná, ekonomická, právna a transakčná poradenská činnosť 5,000,000 EUR 18. Jún 2014
Mesto Moldava nad Bodvou Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou 669,227 EUR 23. Marec 2016
Mesto Hlohovec Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec 61,002 EUR 25. Máj 2018
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 9,380 EUR 9. Jún 2016
Obec Seňa Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 67,374 EUR 12. December 2018
Obec Bidovce Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci 33,502 EUR 3. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Likvidácia a spracovanie objemného odpadu 3,499 EUR 12. Február 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu zo skládky 33,735 EUR 16. Apríl 2018
Mesto Moldava nad Bodvou Obstaranie kompostérov v Moldave nad Bodvou 0 EUR 11. Jún 2018
Technická univerzita v Košiciach Zber, odvoz a likvidácia/zhodnotenie odpadu 76,530 EUR 27. Máj 2015
Mesto Trebišov Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 2020 485,730 EUR 9. Apríl 2019
Obec Bidovce Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho, stavebného a nebezpečného odpadu 36,992 EUR 28. December 2017
Obec Bidovce Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu 0 EUR 20. December 2016
Obec Kostoľany nad Hornádom Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického odpadu 0 EUR 27. December 2016
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 9,887 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 28,178 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 12,239 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 4,254 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 2,588 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 15,092 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 19,815 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 12,337 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 4,050 EUR 9. Február 2015
Mesto Moldava nad Bodvou Obstaranie kompostérov 0 EUR 2. Október 2018
Obec Beniakovce Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci 14,336 EUR 11. December 2018
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu 184,828 EUR 9. Apríl 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice Nakládka, odvoz a likvidácia objemného odpadu uloženého na dočasnej skládke 57,500 EUR 19. November 2018
Mesto Medzev Zber, odvoz, zneškodnenie/zhodnotenie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území mesta Medzev. 183,292 EUR 28. August 2017
Obec Vyšný Medzev Odvoz komunálneho odpadu 20,830 EUR 28. Júl 2016
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu 120,545 EUR 24. Február 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×