Dodávateľ

BE-SOFT a.s.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BE-SOFT a.s.

IČO: 36191337

Adresa: Krakovská 2398/23, Košice - mestská časť Juh

Registračné číslo: 2019/8-PO-C7512

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. September 2019

Záznam platný do: 9. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14,00 EUR 1 1
2015 342 710,00 EUR 4 4
2016 28 500,00 EUR 2 2
2018 12 041,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14,00 EUR 1 1
2015 342 710,00 EUR 4 4
2016 28 500,00 EUR 2 2
2018 12 041,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 6 208,00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 25 000,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 12 041,67 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 144 502,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 14,00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 192 000,00 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 3 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracovná zdravotná služba pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 100 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Licencie k SW modulom bezpečnostne - technického systému BTS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 173,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie BOZP, OPP a CO a zabezpečenie kontroly a tlakových skúšok hasiacich prístrojov a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 206 580,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Pravidelné kontroly, opravy a skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 192 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Odborné práce a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany Kancelária verejného ochrancu práv 4 350,00 EUR 2016 Služby Nie 1
BOZP, PZS Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon kontrol a opráv tlakových skúšok hasiacich prístrojov, výkon kontrol požiarnych vodovodov, tlakových skúšok hydrantových hadíc a výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarnych uzáverov Univerzitná nemocnica Bratislava 15 840,00 EUR 2018 Služby Nie 1
+421557201610


besoft@besoft.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 138 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Hennel
Adresa:
Blesková 9 Košice - mestská časť Juh 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriela Jalčová
Adresa:
Gerlachovská 12 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ingrida Kováčová
Adresa:
Sedmokrásková 16 Bratislava - mestská časť Ružinov 81201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
8. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Martin Kováč
Adresa:
Ostravská 14 Košice - mestská časť Juh 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
8. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriela Jalčová
Adresa:
Gerlachovská 12 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Hennel
Adresa:
Tatranská 3 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Martin Kováč
Adresa:
Ostravská 14 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LS Legal, s.r.o.
Adresa:
Krivá 21 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
IURISTICO s. r. o.
Adresa:
Cimborkova 13 Košice - mestská časť Sever 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 8.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×