Dodávateľ

DLC s.r.o.

Prešov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DLC s.r.o.

IČO: 45901872

Adresa: Sabinovská 58/5124, Prešov

Registračné číslo: 2018/2-PO-E7243

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Február 2018

Záznam platný do: 5. Február 2021

Posledná zmena: 6. Február 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 000,00 EUR 1 1
2017 14 306,63 EUR 3 3
2018 3 422 719,00 EUR 2 2
2019 59 581,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 000,00 EUR 1 1
2017 14 306,63 EUR 3 3
2018 3 422 719,00 EUR 2 2
2019 59 581,67 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 6 915,81 EUR
Mesto Prešov 3 79 881,49 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 17 090,00 EUR
Prešov REAL,s.r.o. 1 9 000,00 EUR
Vector Invest, s.r.o. 1 3 392 720,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Deratizácia,dezinsekcia a dezinfekcia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Prešov REAL,s.r.o. 12 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Deratizácia objektov - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 745,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Dezinsekcia objektov - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 226,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia Mesto Prešov 20 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia Mesto Prešov 36 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Technológie na separáciu vaječných súčastí na nanoúroveň Vector Invest, s.r.o. 3 387 800,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia Mesto Prešov 51 032,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2019 Služby Nie 1
+421910904887


dlc@centrum.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 12 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Červeňák
Adresa:
Kúpeľná 1 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Jún 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017

Meno:
Ing. Ľubomír Červeňák
Adresa:
Kúpeľná 1 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Jún 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Daniel Boľanovský
Adresa:
Slovenská 69 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×