Priame rokovacie konanie

Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Vyhlásené:
30. Jún 2016
Vestník:
125/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
31. Júl 2016
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
62 487,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
CORA GEO, s. r. o.
IČO:
31612989

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa Mesto Tornaľa používa: 1. CG ISS, CG eGOV, CG Portál ISS od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. (toto je ASW) 2. ORACLE Databázu, ktorá sa vzťahuje výhradne na CG ISS, CG eGOV, CG Portál ISS (toto je LSW) Doteraz Mesto Tornaľa za obstaranie a údržbu zaplatilo cca. 100.000 €. V programe pracuje 35 používateľov v 28 moduloch, program pokrýva celú organizačnú štruktúru úradu. Program už v súčasnosti zastrešuje poskytovanie informačných služieb prostredníctvom CG eGOV. Program podlieha autorským právam na základe § 17 a iných zákona č. 185/2015 Z. z., mesto program používa na základe Licenčnej zmluvy č. 1/2010. Mesto nemá v úmysle začať používať iný softvér (ASW), vzhľadom na to, že by to znamenalo značné náklady na strane obstarania majetku, služieb, ako aj práce nadčas zamestnancov mesta pri jeho implementácii, taktiež nákladov na projektový manažment a časovej náročnosti.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×