Obstarávanie

Poskytovanie servisných služieb podpory HW a SW pre MK SR a organizácie v rezorte kultúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 200 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50300000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nepretržité poskytovanie komplexných, základných a rozšírených technických počítačových podporných služieb, systémových podporných služieb a softvérových podporných služieb: pre IKT technológie (HW a SW) v rezorte kultúry a IKT technológie (HW a SW) súvisiace s realizáciou vybraných národných projektov v rezorte kultúry a pre ktoré sú prijímateľa nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov OPIS PO 2 povinní zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť týchto národných projektov. Zoznam organizácií je uvedený: http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva-c.html

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOITRON, s.r.o. 3 13 200 000,00 Neuvedené EUR 25. Apríl 2017 83804

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o poskytovaní servisných služieb 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813950/content/640057/download","filename":"Zmluva_o_poskytovani_servisnych_sluzieb.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Január 2017 30. Január 2017 []
Súťažné podklady SP Pokyny na vypracovanie ponuky 23. December 2016 23. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752629/content/439780/download","filename":"SP Pokyny_na_vypracovanie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752629/content/439781/download","filename":"SP_Obchodne_podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752629/content/439783/download","filename":"Priloha_Cenova_kalkulacia_vykaz_poloziek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752629/content/439784/download","filename":"Aukcny_poriadok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752629/content/439785/download","filename":"Opis_predmetu_zakazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819871/content/674131/download","filename":"ponuka_soitron_uvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819871/content/674132/download","filename":"ponuka_soitron_zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819871/content/674133/download","filename":"ponuka_soitron_cena.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819780/content/673963/download","filename":"ponuka_AT_SALES.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819745/content/673876/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794700/content/667063/download","filename":"informacia_o_vysledku_a_poradie_uchadzacov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zapisnica z otvárania ponúk časti Kritériá 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819751/content/673888/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ponuk_kriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Február 2017 24. Február 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819756/content/673892/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_casti_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819756/content/673893/download","filename":"ciastkova_zapisnica_c_1_vyhodnotenie_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819756/content/673894/download","filename":"ciastkova_zapisnica_2_vyhodnotenie_ostatne.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819764/content/673919/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_po_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819764/content/673920/download","filename":"vysledok_eukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819764/content/673921/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_pred_EA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa podľa § 24 ods.3 zákona č.343/2015 Z.z. o VO 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819769/content/673930/download","filename":"Sprava_podla_§_24_ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819772/content/673939/download","filename":"ponuka_datalan.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×