Obstarávanie

Poskytovanie servisných služieb podpory HW a SW pre MK SR a organizácie v rezorte kultúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 200 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50300000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nepretržité poskytovanie komplexných, základných a rozšírených technických počítačových podporných služieb, systémových podporných služieb a softvérových podporných služieb: pre IKT technológie (HW a SW) v rezorte kultúry a IKT technológie (HW a SW) súvisiace s realizáciou vybraných národných projektov v rezorte kultúry a pre ktoré sú prijímateľa nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov OPIS PO 2 povinní zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť týchto národných projektov. Zoznam organizácií je uvedený: http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva-c.html

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOITRON, s.r.o. 3 13 200 000,00 Neuvedené EUR 25. Apríl 2017 83804

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva Zmluva o poskytovaní servisných služieb 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Január 2017 30. Január 2017
Súťažné podklady SP Pokyny na vypracovanie ponuky 23. December 2016 23. December 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 11. Máj 2017 11. Máj 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 11. Máj 2017 11. Máj 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Máj 2017 11. Máj 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Marec 2017 27. Marec 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zapisnica z otvárania ponúk časti Kritériá 11. Máj 2017 11. Máj 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Február 2017 24. Február 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Máj 2017 11. Máj 2017
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. Máj 2017 11. Máj 2017
Správa o zákazke Správa podľa § 24 ods.3 zákona č.343/2015 Z.z. o VO 11. Máj 2017 11. Máj 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 11. Máj 2017 11. Máj 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×