CPV kód

79400000-8

Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 34 482 000 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 96 217 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 7 3 109 000 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 9 392 310 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 179 872 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 5 000 000 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 1 611 352 EUR
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 3 2 920 000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 17 76 649 615 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KPMG Slovensko spol. s r.o. 3 788 872 EUR
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 1 500 000 EUR
stengl a.s. 2 8 699 587 EUR
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 2 6 920 672 EUR
Visions, s.r.o. 4 4 550 400 EUR
Reed Business Information Limited 1 96 217 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 1 066 282 EUR
Consulting Associates, s.r.o. 1 2 201 404 EUR
PROUNION a.s. 1 2 201 404 EUR
Deloitte Advisory s.r.o. 4 33 130 177 EUR
Wood & Company, a.s. 1 5 000 000 EUR
Centire s. r. o. 1 500 000 EUR
Grant Thornton Advisory s.r.o. 1 545 070 EUR
BDO, spol. s r. o. 2 5 215 010 EUR
Ernst & Young, s. r. o. 2 8 699 587 EUR
SEP, a.s. 3 2 920 000 EUR
Grant Thornton Advisory s.r.o. 6 4 841 910 EUR
EUROTARGET, s.r.o. 1 17 241 000 EUR
KPMG Slovensko Advisory, k.s. 2 10 021 072 EUR
Arthur D. Little s.r.o. 1 6 982 480 EUR
Projektové služby, s.r.o. 1 2 201 404 EUR
Octigon, a.s. 1 2 201 404 EUR
RADELA s.r.o. 1 2 201 404 EUR
Servodata a.s. 1 4 715 010 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Emailové doručovanie reportov ICIS Heren potrebných pre obchodovanie a fakturáciu zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 99 060 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 179 872 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexná finančná, ekonomická, právna a transakčná poradenská činnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 000 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická pomoc za účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 545 070 EUR 2015 Služby Áno 1
Finančno-ekonomické poradenstvo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 207 000 EUR 2016 Služby Nie 6
Zmluva o poskytnutí služieb technickej pomoci č. 317/2015/VUD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 066 282 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančno-ekonomické poradenstvo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 109 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 194 900 EUR 2017 Služby Áno 1
Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 2 920 000 EUR 2018 Služby Nie 3
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 194 900 EUR 2018 Služby Áno 1
Komplexné poradenstvov oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 17 241 000 EUR 2018 Služby Áno 1
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 165 900 EUR 2018 Služby Áno 1
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 94 800 EUR 2018 Služby Áno 1
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 291 510 EUR 2019 Služby Áno 2
Odborné poradenské služby pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 20 843 889 EUR 2020 Služby Áno 9

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×