Obstarávateľ

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Košice - mestská časť Juh

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
1.9

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 21 085 000,00 EUR 1
2015 6 461 000,00 EUR 1
2018 44 980 132,00 EUR 3
2019 21 088 436,00 EUR 4
2020 10 126 221,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 1
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KONOMET s.r.o. 1 1 639 862,00 EUR
N -TRADING, s.r.o. 2 10 702 500,00 EUR
ENERGYCO, s.r.o. 2 58 903 632,00 EUR
TENZA, a.s. 5 5 720 685,00 EUR
SEP, a.s. 3 2 920 000,00 EUR
ODOS, s.r.o. 3 6 057 500,00 EUR
MARCUS INDUSTRY, a.s. 1 9 870 000,00 EUR
G&F energy s.r.o. 2 1 859 100,00 EUR
MALM, s.r.o. 1 6 067 510,00 EUR
ČEZ Energetické služby, s.r.o. 2 1 859 100,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia 6 461 000,00 6 461 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zásadná zmena výrobného procesu - Rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s 21 085 000,00 21 085 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO I 37 818 632,00 37 818 632,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb 2 920 000,00 2 920 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 3 Áno
Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach 2018 Práce Áno 0 Nie
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia 4 241 500,00 4 241 500,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach 3 521 074,00 3 521 074,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 3 Áno
Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3 9 870 000,00 9 870 000,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach 2019 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach 1 639 862,00 1 639 862,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2 2019 Služby Nie 0 Nie
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s. 6 057 500,00 6 057 500,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2 6 067 510,00 6 067 510,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach 4 058 711,00 4 058 711,00 100.0% EUR 2020 Práce Áno 4 Áno
+421556192440
+421556742816


ernekova_lenka@teko.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2406 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×