Dodávateľ

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.

IČO: 35840463

Adresa: Žižkova 9, Bratislava

Registračné číslo: 2020/8-PO-D4514

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. August 2020

Záznam platný do: 14. August 2023

Posledná zmena: 15. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 170 000,00 EUR 1 1
2016 717 500,00 EUR 3 3
2017 240 000,00 EUR 1 1
2018 104 047,00 EUR 1 1
2019 103 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 170 000,00 EUR 1 1
2016 717 500,00 EUR 3 3
2017 240 000,00 EUR 1 1
2018 104 047,00 EUR 1 1
2019 103 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 114 000,00 114000.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 104 047,00 104047.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 707 000,00 707000.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 170 000,00 170000.00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 240 000,00 240000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytnutie audítorských služieb Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Overenie účtovnej závierky zostavenej za roky 2016, 2017 a 2018 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 103 500,00 103500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Finančno-ekonomické poradenstvo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 207 000,00 207000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výber nezávislého externého audítora na audit účtovnej závierky NBS na finančné roky 2015 – 2016. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9 v podmienkach SZRB, a.s. a validácia ratingového modelu (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 240 000,00 240000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 104 047,00 104047.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 103 500,00 103500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
+42133339501


zuzana.markova@sk.ey.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Uram-Hrišo
Adresa:
Kubínska 63 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Bíž
Adresa:
Nová 27 Viničné 90023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Přeček
Adresa:
Tupého 51C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dalimil Draganovský
Adresa:
Malokarpatská 3 Limbach 90091
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matej Bošňák
Adresa:
Kmeťova 13 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Júl 2019
Záznam do:
3. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jean-Yves Jégourel
Adresa:
place Vauban 15 Paris 75007
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2019
Záznam do:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrew James Baldwin
Adresa:
Leys Manor, Langford Road Wickham Bishops, Essex CM8 3JQ
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2019
Záznam do:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudi Frans Braes
Adresa:
Populierenlaan 19 Kapellen 2950
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2019
Záznam do:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Uram-Hrišo
Adresa:
Kubínska 63 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matej Bošňák
Adresa:
Kmeťova 13 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dalimil Draganovský
Adresa:
Malokarpatská 3 Limbach 90091
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Přeček
Adresa:
Tupého 51C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Matejička
Adresa:
Hradištná 33 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. September 2017
Záznam do:
18. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Matejička
Adresa:
Hradištná 33 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
27. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Magdalena Soucek
Adresa:
V Tišině 5 Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrew James Baldwin
Adresa:
West Barn, Long Barnes, Adjess Roding Chelmsford CM5 0NX
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pascal Robert Marie Macioce
Adresa:
Rue Scheffer 38 Paríž 75116
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Demetriou
Adresa:
Vasili Michailidi Aglantzia 14 Nicosia 2121
Krajina:
Cyperská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Avraamides
Adresa:
Komis 10 Carolina Park Dali Nicosia 2546
Krajina:
Cyperská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michael Albert Shaheen
Adresa:
Fetrovská 16 Praha 6 - Dejvice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hervé Labaude
Adresa:
Yeomans Row 4 London SW3 2AH
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 23.07.2019 do: 3.07.2020

StiahniZáznam platný od: 29.05.2019 do: 23.07.2019

StiahniZáznam platný od: 18.06.2018 do: 29.05.2019

StiahniZáznam platný od: 27.09.2017 do: 18.06.2018

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 27.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×