Dodávateľ

Centire s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Centire s. r. o.

IČO: 36866857

Adresa: Záhradnícka 72, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2896

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2020

Záznam platný do: 27. Apríl 2023

Posledná zmena: 28. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 561 667,00 EUR 1 1
2016 500 000,00 EUR 1 1
2017 345 568,00 EUR 4 4
2019 12 972 482,00 EUR 2 2
2020 70 000 000,00 EUR 1 1
2021 217 080,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 561 667,00 EUR 1 1
2016 500 000,00 EUR 1 1
2017 288 216,00 EUR 3 3
2018 57 352,00 EUR 1 1
2019 12 972 482,00 EUR 2 2
2020 70 000 000,00 EUR 1 1
2021 217 080,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 78 829 729,00 78829729.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 500 000,00 500000.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 907 235,00 907235.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 4 359 833,00 4359833.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Expertné služby pre realizáciu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014 až 2020 v rezorte MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 561 667,00 561667.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Finančno-ekonomické poradenstvo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 207 000,00 207000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Expertné služby pre realizáciu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 v rezorte MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 159 200,00 159200.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Expertné služby pre realizáciu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 pre p Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 89 040,00 89040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Expertné služby pre realizáciu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 pre p Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 39 976,00 39976.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Expertné služby pre realizáciu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 pre p Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 57 352,00 57352.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Štátny inštitút odborného vzdelávania 10 443 166,00 10443166.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 70 000 000,00 70000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mapovanie procesov národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 612 649,00 8612649.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Mapovanie procesov národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 333 911,00 1333911.0 EUR 2021 Služby Nie 1

fakturacia@centire.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Renáta Kiselicová
Adresa:
Topoľčianska 31 Bratislava 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Renáta Kiselicová
Adresa:
Topoľčianska 31 Bratislava 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Dr. Ivan Piterka, s.r.o.
Adresa:
Vansovej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×