Obstarávanie

Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
291 510,00
Konečná suma(Bez DPH):
291 510,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79400000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

II.1.4) Stručný opis: Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum a inovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, je zabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre odbornú asistenciu v oblastiach riadenia, monitoringu, hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešení sťažností ako aj v oblasti kontroly, auditu a výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú na OP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 2007-2013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj po uzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jeho dopady.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Grant Thornton Advisory s.r.o. 0 130 350,00 Neuvedené EUR 16. August 2019 258001
Grant Thornton Advisory s.r.o. 0 161 160,00 Neuvedené EUR 16. August 2019 258000

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866938/content/644826/download","filename":"147_ Informácia o výskedku vyhodnotenia ponúk do profilu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Grant Thornton Adivsory s.r.o. 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923697/content/692365/download","filename":"ponuka č. 4_Grant Thornton Advisory_Visions Consulting.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911771/content/845552/download","filename":"16096_7000_2017_ODII.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923724/content/692392/download","filename":"Rámcová dohoda__1045_2017_MINEDU_VA_GTA_VC.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Arhur D. Little s.r.o. 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923685/content/692356/download","filename":"ponuka č. 3_Arthur D. Little.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923708/content/692372/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761191/content/485779/download","filename":"oznámenie o otváraní ponúk_2017_01_19.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761185/content/485767/download","filename":"Vysvetlenie_c_1.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam Subdodávateľov 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963224/content/767952/download","filename":"195_Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923717/content/692376/download","filename":"zápisnica _podmienky účasti_Komplexné poradenstvo OP VaI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005490/content/845550/download","filename":"7970_6000_2018_OD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923672/content/692320/download","filename":"ponuka č. 1_PWC Advisory.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. December 2016 2. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743863/content/511336/download","filename":"12_Sutazne_podklady.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 4 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/769755/content/534997/download","filename":"Vysvetlenie_c_4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - úprava - lehoty 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766091/content/508080/download","filename":"Sutazne_podklady_uprava_2017_01_19.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Konzorcium - Octigon, a.s., ERUDIO s.r.o., Agriconsulting Europe S.A. 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923704/content/692369/download","filename":"ponuka č. 5_Octigon_Erudio_Agriconsulting Europe.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923719/content/692381/download","filename":"zápisnica_vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 14. Júl 2018 14. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008359/content/845551/download","filename":"7970_6000_2018_OD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov za rok 2018 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021800/content/907984/download","filename":"Zoznam subdodávateľov_ Komplexné poradenstvo pre Operačný program Výskum a inovácie 2014_2020.pdf"}]
Súťažné podklady Sutazne podklady - uprava 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764557/content/500614/download","filename":"Sutazne_podklady_2017_01_16.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 5 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/769940/content/535999/download","filename":"vysvetlenie_c_5.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923714/content/692375/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. Január 2018 10. Január 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766085/content/508073/download","filename":"Vysvetlenie_c_3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021315/content/907355/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Komplexné poradenstvo_2018_Rámcová dohoda č.1045_2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764555/content/500601/download","filename":"Vysvetlenie_c_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Deloitte Advisory, s.r.o. 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923678/content/692329/download","filename":"ponuka č. 2_Deloitte Advisory.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×