Obstarávanie

Technická pomoc za účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
545 070,00
Konečná suma(Bez DPH):
545 070,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79400000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v rámci prípravy a implementácie projektov v nasledovných oblastiach (od a) po c) ), ktoré budú financované a realizované v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF): a) zabezpečenie poradenstva a pomoci so zameraním na : aa) analýzu potrieb manažéra železničnej infraštruktúry ab) prípravu a spracovanie žiadostí o spolufinancovanie projektov železničnej infraštruktúry prostredníctvom finančných prostriedkov alokovaných v rámci CEF ac) implementáciu projektov financovaných v rámci CEF b) zabezpečenie odborných školení, zameraných na vzdelávanie a posilnenie interných kapacít ŽSR, resp. zabezpečenie účasti na školeniach v týchto oblastiach: ba) strategické plánovanie bb) riadenie projektov bc) analýza nákladov a výnosov bd) proces EIA (Dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie) be) proces verejného obstarávania bf) aplikácia zmluvných podmienok FIDIC bg) odborná jazyková príprava c) zabezpečenie účasti na medzinárodných stretnutiach, konferenciách a fórach tematicky zameraných na súlad s právnymi predpismi EÚ, na dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania a ďalších predpisov EÚ, ďalej na dodržiavanie politiky EÚ, súlad s technickými či legislatívnymi normami pri príprave a realizácii projektov financovaných z CEF v rámci výmeny poznatkov a vedomostí s cieľom získania vedomostí zo zahraničia ca) monitoring a príprava zoznamov medzinárodných stretnutí a konferencií (opodstatnených z hľadiska stratégie, prípravy a realizácie predmetných projektov), organizácia ciest vrátane zabezpečenia dopravy a ubytovania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Grant Thornton Advisory s.r.o. 1 545 070,00 0% EUR 22. December 2015 66157

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Objednávka č. D-IV/CEF4/2016 6. December 2016 6. December 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×