CPV kód

38433000-9

Spektrometre

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 179 400 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 898 741 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 48 456 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 9 779 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 900 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 48 978 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 640 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 66 333 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 10 616 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 848 231 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 13 519 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 6 087 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 22 839 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 2 250 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 5 450 EUR
MARRYLINE, s. r. o. 1 17 590 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 46 958 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 26 000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 7 333 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 3 79 849 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 237 EUR
CANBERRA - PACKARD, s.r.o. 3 78 396 EUR
TRIGON s.r.o. 1 6 087 EUR
MGP, spol. s r.o. 2 11 089 EUR
BIOTECH s.r.o. 1 5 450 EUR
BAS Rudice spol. s r.o. 7 963 331 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 2 55 858 EUR
VWR International GmbH 2 25 089 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 4 013 EUR
Safibra, s.r.o. 1 3 830 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 12 678 EUR
OPTIK INSTRUMENTS s.r.o. 1 179 400 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 2 73 667 EUR
MEDIC LABOR, s.r.o. 2 391 870 EUR
HUMA-LAB APEKO, s.r.o. 1 17 550 EUR
RMI, s.r.o. 1 276 000 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 3 280 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 436 EUR
HACH LANGE s.r.o. 1 9 301 EUR
Advantage-fl.cz s.r.o. 1 17 590 EUR
BovaChem s. r. o. 2 53 100 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spektrometer a radiačné dozimetre. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 700 40700.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR prístroje III. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 77 830 77830.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Prvkové meradlo, Laserový prístroj pre identifikáciu látok, Batérie do XRF, Batérie do RAMAN Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 304 574 304574.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ramanov spektrometer s Fourierovou transformáciou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 179 400 179400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mobilný FTIR spektrometer na skenovanie priestoru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 276 120 276120.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
6 ks Ručný batériovo napájaný laserový prístroj pre identifikáciu látok Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 400 842 400842.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA reader Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 100 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Deutériová lampa Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 280 3280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spektrometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 841 3840.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj (spektrofotometer) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 436 5436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 711 711.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný pravý dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer s Czerny-Turner monochromátorom, pracujúci ako standalone a pripojiteľný na PC so softwerom. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroobjemový spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 140 5140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroplatničkový fotometer Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6 540 6540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
XRF spektrometer pre analýzu prvkov MARRYLINE, s. r. o. 22 603 22603.33 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prenájom spektrometra s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 86 400 86400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroobjemový spektrofotometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 670 8670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gama-spektrometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 768 768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV - VIS spektrofotometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 019 7018.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 143 018 143018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spektrofotometer JENWAY model 7205, alebo ekvivalent pri dodržaní technických špecifikácií Gymnázium V. B. Nedožerského 3 460 3460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FTIR spektrometer Cary 630 s transmisným a ATR modulom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 22 852 22852.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 312 312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka prístrojov, prostriedkov protichemickej ochrany jednotlivca a bio-detekčnej súpravy s indikačnými činidlami Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 239 000 239000.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 354 000 354000.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
FTIR spektrometr s ATR nástavcom s diamantovým kryštálom Štátny ústav pre kontrolu liečiv 57 376 57376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný analyzátor prvkového chemického zloženia Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 31 212 31212.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
UV/VIS spektrofotometer Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 500 7500.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Atómový absorpčný spektrometer Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 41 600 41600.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mikroplatničkový filtrový spektrofotometer s inkubátorom Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 307 7306.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
UV/VIS SPEKTROFOTOMETER Univerzitná nemocnica Bratislava 9 000 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 143 018 143018.0 EUR 9. August 2018 24. September 2018 Nie 2018-08-09 00:00:00 UTC 2018-09-24 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×