Obstarávanie

Dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
354 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
346 101,00
Zaplatené:
97.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38433000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia. Predmet zákazky je určený na zlepšenie efektívnosti výjazdov kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany do terénu a to za účelom kvalitatívnych a kvantitatívnych meraní vo vzorkách analyzovaných priamo v teréne. Ďalej je určený na vyhľadávanie a identifikáciu zdrojov základných typov ionizujúceho žiarenia, identifikáciu chemického zloženia látok, zmesí a pod. Zariadenia je možné použiť pri práci v teréne špecialistami z oblasti záchranných alebo bezpečnostných zložiek.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BAS Rudice spol. s r.o. 2 19 500,00 Neuvedené EUR 6. Február 2020 261740
HACH LANGE s.r.o. 1 9 301,00 Neuvedené EUR 6. Február 2020 261739
MEDIC LABOR, s.r.o. 2 264 200,00 Neuvedené EUR 6. Február 2020 261738
BovaChem s. r. o. 2 28 300,00 Neuvedené EUR 6. Február 2020 261737
BovaChem s. r. o. 1 24 800,00 Neuvedené EUR 6. Február 2020 261736

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informacia k zverejneniu na profile UVO 7. Október 2019 7. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059913/content/993028/download","filename":"Zverejnenie v Profile ÚVO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×