Obstarávanie

Spektrofotometer JENWAY model 7205, alebo ekvivalent pri dodržaní technických špecifikácií


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Gymnázium V. B. Nedožerského
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 460,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 875,00
Zaplatené:
54.19%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38433000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nákup nového, nepoužívaného spektrofotometra vrátane balenia, dopravy, vyloženia na mieste plnenia - vrátnica školy a iných potrebných nákladov na realizáciu zákazky

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: UV/VIS oblasť 198 až 800 nm. Rýchle skenovanie v celom vlnovom rozsahu behom 3 sekúnd. Štandardné meranie absorbancie a % transmitancie, koncentrácie pomocou štandardu alebo faktora. Automatická kalibračná krivka pre 1-6 štandardov. Kinetika s možnosťou merania až pri troch vlnových dĺžkach súčasne, farebný 4" dotykový displej pre ľahké ovládanie, ktorý umožňuje zobraziť celé spektrum, alebo priebeh kinetického merania., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Musí umožňovať meranie aj pri otvorenom kyvetovom priestore pre meranie aj vo vysokej skúmavke, alebo okamžite po pridaní reakčného komponentu. Musí mať vstavaný stojan na kyvety v kryte spektrofotometra pre pohodlné odkladanie vzoriek. Dva USB vstupy pre ukladanie dát a pripojenie tlačiarne. Napájanie - univerzálny sieťový zdroj 12V DC, 3.8A., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Vlnová dĺžka, Hodnota / charakteristika: 198 až 800 nm; Technické vlastnosti: Presnosť nastavenia vlnovej dĺžky, Hodnota / charakteristika: ± 2 nm; Technické vlastnosti: Presnosť opakovania nastavenej vlnovej dĺžky, Hodnota / charakteristika: ± 2 nm; Technické vlastnosti: Šírka spektra, Hodnota / charakteristika: 5 nm; Technické vlastnosti: Rozsah, Hodnota / charakteristika: -0,300 až 2,500 A /± 2500 Konc; Technické vlastnosti: Presnosť, Hodnota / charakteristika: ± 0,01 A pri 1,0A a 546 nm; Technické vlastnosti: Stabilita, Hodnota / charakteristika: ±0,005 A/hod pri 0,04 A a 546 nm; Technické vlastnosti: Šum, Hodnota / charakteristika: ± 0,002 A pri 0,04 A a ± 0,02 A pri 2,0 A a 546 nm; Technické vlastnosti: Koncentračný faktor, Hodnota / charakteristika: ± 1000; Technické vlastnosti: Koncentračný štandard, Hodnota / charakteristika: ± 1000; Technické vlastnosti: Doba kinetických meraní, Hodnota / charakteristika: 15 až 9999 sekúnd; Technické vlastnosti: Výška lúča, Hodnota / charakteristika: 15 nm; Technické vlastnosti: Svetelný zdroj, Hodnota / charakteristika: xenónová lampa

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Jednolúčový skenovací "diode-array" spektofotometer pre viditeľnú a UV oblasť, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 3 2 250,00 20% EUR 8. November 2018 250151

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×