Obstarávanie

FTIR spektrometer Cary 630 s transmisným a ATR modulom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
22 852,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 032,58
Zaplatené:
83.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38433000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
pol
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zariadenie slúži na meranie IR charakteristík rôznych typov látok. Ide o zariadenie na detekciu a dekonvolúciu pohlteného polychromatického žiarenia s 2,5 cm Michelsenovým interferometrom, hmotnosťou nepresahujúcou 3,8 kg, vzorkovacím rozhraním so zabudovaným radiofrekvenčným identifikátorom pre techniky prešlého žiarenia a oslabeného celkového odrazeného žiarenia, umožňujúci prácu v rozsahom vlnových dĺžok aspoň 2000-16 600 nm.; Zariadenie musí umožňovať merať vzorky 2D, 3D väčších rozmerov napríklad 50 x50 cm bez toho aby, došlo ku poškodeniu vzoriek. Systém musí byť modulárny to znamená musí byť možné naň pridať ďalšie meracie hlavy/moduly na meranie: ATR modul, TumblIR pre meranie kvapalín pomocou ZnSe kyvety s otočnou hlavou, DialPath pre meranie kvapalín pomocou ZnSe kyvety s otočnou hlavou s troma preddefinovanými hrúbkami, modulom pre difúznu transmisiu. Systém musí byť schopný vykonávať merania aj v teréne – musí byť mobilný.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Rozsah vlnových dĺžok, Hodnota / charakteristika: minimálne v rozsahu 2000 - 16600 nm; Technické vlastnosti: optické usporiadanie, Hodnota / charakteristika: s 2,5 cm 45° Michelsenovým interferometrom; Technické vlastnosti: sušenie optického systému, Hodnota / charakteristika: pomocou desikantu; Technické vlastnosti: Materiál optiky odolný voči vlhkosti, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa ZnSe; Technické vlastnosti: Detektor, Hodnota / charakteristika: DTGS; Technické vlastnosti: opakovateľnosť vlnových dĺžok, Hodnota / charakteristika: minimálne 0.005 cm-1; Technické vlastnosti: Dekonvolúcia detegovaného žiarenia, Hodnota / charakteristika: Furierova transformácia; Technické vlastnosti: príslušenstvo pre meranie, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa príslušenstvo pre jednoodrazové meranie oslabeného celkového odrazeného žiarenia na diamantovom kryštáli a príslušenstvo meranie prešlého žiarenia; Technické vlastnosti: príslušenstvo pre meranie prešlého žiarenia, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa so zabudovaným rádiofrekvenčným identifikátorom; Technické vlastnosti: príslušenstvo pre meranie technikou oslabeného celkového odrazeného žiarenia, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa so zabudovaným rádiofrekvenčným identifikátorom; Technické vlastnosti: príslušenstvo pre meranie oslabeného celkového odrazeného žiarenia, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa s diamantovým kryštálom bez použitia pomocného ZnSe kryštálu pre možnosť merania v rozsahu 1640 - 28500 nm; Technické vlastnosti: Počet inštalovateľných príslušenstiev so zabudovaným rádiofrekvenčným identifikátorom, Hodnota / charakteristika: minimálne 8 rôznych rozhraní vrátane rozhranie pre meranie kvapalín pomocou otočnej hlavy kyvetového priestoru; Technické vlastnosti: príslušenstvo pre meranie prešlého žiarenia, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa aspoň 5 polôh pre držiak v príslušenstve; Technické vlastnosti: Hmotnosť tela zariadenia pre jednoduché použitie v teréne, Hodnota / charakteristika: nie viac ako 3,8 kg; Technické vlastnosti: Ovládanie zariadenia, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa ovládací softvér kompatibilný so 64bit OS Windows 10, ktorý bude súčasťou zariadenia; Technické vlastnosti: Pripojiteľnosť, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa zariadenie pripojiteľné pomocou USB rozhrania; Technické vlastnosti: Iná funkcionalita, Hodnota / charakteristika: možnosť merania veľkoformátových vzoriek 2D 3D s veľkosťou aspoň 50 x 50 cm

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: FTIR spektrometer Cary 630 s transmisným a ATR modulom alebo ekvivalentné zariadenie s príslušnými modulmi, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 2 22 839,10 20% EUR 14. November 2018 249738

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×