CPV kód

35110000-8

Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 10,783 EUR
Mesto Prešov 4 24,909 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 154,391,972 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1,195 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 460,000 EUR
Horská záchranná služba 2 128,709 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 1,488 EUR
Obec Korňa 2 71,142 EUR
Obec Balog nad Ipľom 1 964 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 1 2,741,400 EUR
HESTON s.r.o. 2 9,130,000 EUR
GAAD REAL, s.r.o. 2 13,100,000 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 4 41,287,529 EUR
JaGa Bratislava spol. s r.o. 1 60,000 EUR
PYRA, spol. s r.o. 2 133,515 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 1 1,195 EUR
LBM - Bratislava s.r.o. 1 42,000 EUR
Montservis, s.r.o. 1 7,027 EUR
ANZA - CZ s.r.o. 1 1,595 EUR
STRAŽAN s.r.o. 1 400,000 EUR
Techno Group, spol. s r.o. 1 30,492 EUR
Geodesign Latitud 57 Aktiebolag 1 5,060,000 EUR
GUMOTEX, akciová společnost 2 10,480,000 EUR
FLORIAN, s.r.o. 2 30,772,338 EUR
PYROKOMPLET s.r.o. 2 38,440,738 EUR
BVH, spol. s r.o. 1 2,741,000 EUR
Prometeus - SL s.r.o. 1 964 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1,014 EUR
STEBERG s.r.o. 3 158,629 EUR
3Fin s. r. o. 1 1,298 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 103,991 EUR
SAFE TIME, spol. s r.o. 3 352,674 EUR
KNEZEK SK s.r.o. 1 13,246 EUR
Outland s.r.o. 1 1,374 EUR
IMIDJEX spol. s r.o. 1 29,142 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Servis a opravy zariadení Holmatro pre potreby Hasičského a Záchranného zboru SR Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 60,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,622 EUR 2014 Tovary Áno 2
ROSENBAUER - Špeciálna hasičská technika Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 400,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prenosné protipovodňové zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17,000,000 EUR 2015 Tovary Áno 5
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,580,236 EUR 2015 Tovary Áno 1
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,430,780 EUR 2015 Tovary Áno 1
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29,914,575 EUR 2014 Tovary Áno 3
Prenosné protipovodňové zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,135,000 EUR 2015 Tovary Áno 2
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 361,938 EUR 2015 Tovary Áno 1
Materiálno-technické vybavenie lezeckej skupiny – lezecký materiál pre HaZZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,644,251 EUR 2017 Tovary Áno 2
Nákup termokamery Mesto Prešov 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy záchranných nafukovacích chodníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37,632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zlaňovacia postroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 47,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrocentrála s príslušenstvom Mesto Prešov 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plávajúce čerpadlo s príslušenstvom Mesto Prešov 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy záchranných nafukovacích chodníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37,632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Evakuačná sieť do podvesu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141,832 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zlepšenie materiálno - technického zabezpečenia hasičského zboru, dodanie výstroja a výzbroje Obec Korňa 51,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hasičský materiál a technika Mesto Prešov 15,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Evakuačná sieť do podvesu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 149,268 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 112,652 EUR 2017 Tovary Nie 1
Požiarna hadica PZ52 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie materiálno - technického zabezpečenia Dobrovoľného hasičského zboru Obec Korňa 34,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laná, záchranárske, bezpečnostné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,825 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie pre DHZO Obec Veľká Ves nad Ipľom 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup prenosného automatického defibrilátoru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie DHZO Obec Balog nad Ipľom 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záchranárske a bezpečnostné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 569 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezpečnostný opasok pre hasičov s voliteľnou výbavou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 352,000 EUR 2018 Tovary Nie 1