Dodávateľ

Medishop Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Medishop Slovakia, s.r.o.

IČO: 36748269

Adresa: Ružinovská3 3, Bratislava

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6182

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. September 2017

Záznam platný do: 4. September 2020

Posledná zmena: 28. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 70 020,00 EUR 1 1
2015 880 176,00 EUR 4 5
2016 2 447 920,67 EUR 6 9
2017 2 049 691,33 EUR 19 23
2018 510 732,80 EUR 14 17
2019 3 714 050,10 EUR 15 22
2020 1 042 288,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 70 020,00 EUR 1 1
2015 742 178,00 EUR 2 3
2016 1 990 953,67 EUR 7 10
2017 1 630 251,33 EUR 17 18
2018 1 172 886,80 EUR 16 20
2019 3 260 502,10 EUR 12 19
2020 1 848 087,00 EUR 5 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 7 056 405,67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 3 563 217,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 195,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 187,60 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 786,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 2 518,18 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 49 012,50 EUR
Slovenské národné múzeum 1 179,80 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 990,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 353,85 EUR
Záchranná služba 3 29 267,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200,00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 1 236,30 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 2 430,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 5 900,00 EUR
Zdravé regióny 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 763 842,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 870 720,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikacných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 202,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125 678,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124 633,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál, technika a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 365,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 503,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 611 075,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 030,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 525,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 342 375,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 275 202,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícka výbava sanitných vozidiel - prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 272 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 147 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 655 802,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190 775,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 972,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 111 809,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 945,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický defibrilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor AED Lifepak 1000 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lekárnička nástenná (prenosná) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do nástenných lekárničiek a nové lekárničky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do lekárničiek Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárničky a náplne do lekárničiek Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 113,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záchranárske batohy Záchranná zdravotná služba Bratislava 42 123,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - obväzový materiál, náplasti, zdravotnícke tampóny, vata, obklady, obväzy Záchranná služba 12 706,65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 4 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárničky pre hromadnú dopravu. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záchranárske batohy Záchranná služba 17 413,92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárničky, náplne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 357,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlakomer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 354,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 228,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek Slovenské národné múzeum 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 048,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 76,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Zdravé regióny 38 467,24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup prenosného automatického defibrilátoru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava defibrilátor/ventilátor ZOLL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 640,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál a náplne do lekárničiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 127,42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záchranárske batohy, organizéry Záchranná služba 17 759,68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie lekárničiek Technická univerzita v Košiciach 3 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 969,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 371 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 3
Autolekárnička Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 925,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 35 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 046,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 860 566,00 EUR 2019 Tovary Nie 3
Zdravotnícke prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 880 258,00 EUR 2019 Tovary Nie 3
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 638 607,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 638 607,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 71 638,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 860 566,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 416,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Intraoseálne ihly + príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 505,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záchranárske batohy Záchranná zdravotná služba Bratislava 16 848,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostno technická kontrola zdravotníckych s funkčnou skúškou zdravotníckych prístrojov ZOLL. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 460,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvinovacie nosidlá s príslušenstvom umožňujúcim pohyb po vode Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 440,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplomer digitálny lekársky Univerzitná nemocnica Martin 260,29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 570,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421905223134

+421905223134


medishopsk@medishopsk.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 86 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zuzana Škablová
Adresa:
Priečna 10 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Roman Lüttmerding
Adresa:
Račianska 95 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Roman Lüttmerding
Adresa:
Čsl.Parašutistov 31 Bratislava 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Škablová
Adresa:
Mierová 1431/53 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Lanikova Group, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dezinfekčný prostriedok na plochy balenie 5 l 39 170,00 EUR Tovary 17. Apríl 2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Medishop Slovakia, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×