Dodávateľ

TechnoBank, s.r.o.

Praha 6
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TechnoBank, s.r.o.

IČO: 26500213

Adresa: Dolina 69/15, Praha 6

Registračné číslo: 2019/4-PO-F196

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2019

Záznam platný do: 1. Apríl 2022

Posledná zmena: 10. Apríl 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 48 713,34 EUR 25 25
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 0,00 EUR 1 1
2016 48 713,34 EUR 24 24

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 904,13 904.13 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 340,00 340.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 652,89 1652.89 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 7 950,00 7950.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 818,00 818.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 1 150,00 1150.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 12 396,69 12396.69 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 504,13 504.13 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 0,00 0.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 165,29 165.29 EUR
Mesto Handlová 1 9 917,36 9917.36 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1 396,00 1396.00 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 612,00 612.00 EUR
Spišská katolícka charita 1 206,61 206.61 EUR
Zoologická záhrada 1 1 346,00 1346.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 4 065,00 4065.00 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 1 933,88 1933.88 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 0,00 0.00 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 1 983,47 1983.47 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 214,87 214.87 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 1 1 157,02 1157.02 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kovové kartotéky A4, 4 zásuvky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Korková nástenka s dreveným rámom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačné skrine, regál, kartotéky Zoologická záhrada 1 628,75 1628.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrine na sokli - šesťdverové delené Gymnázium Andreja Kmeťa 2 907,00 2907.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová kovová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 840,00 8840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová kartotéková skriňa pre formát A4 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 067,70 1067.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónový kôš na odpad pre použitie v exteriéri Mesto Žilina 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná skriňa na spisy zvarovaná z oceľového plechu Stredná odborná škola lesnícka 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová skriňa na dokumenty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 269,00 269.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytkový trezor, euromincovník Spišská katolícka charita 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plechová skriňa dvojdverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 396,00 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavička - exteriér Národný onkologický ústav 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie vonkajších betónových odpadových košov Mesto Handlová 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné skrine na skladovanie horľavých látok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 997,80 997.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá a plastové lavice Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenská skriňa univerzálna Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrine na skladovanie chemikálií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 094,50 1094.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostná skriňa trezorová Gréckokatolícka charita Prešov 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová skriňa s dverami a policami Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 006,00 1006.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš na psie exkrementy Mesto Hanušovce nad Topľou 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová kovová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotékové skrine Národný onkologický ústav 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový nástenný popolník LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske záťažové kreslo otočné Kancelária prezidenta SR 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Fišar
Adresa:
Bratronice 200 Bratronice 27363
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×