Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
530 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 958 300,00
Zaplatené:
1312.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov; položka 9 Presun manipulovanej hmoty.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jarmila Oswaldová 45 448 400,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78327
Pavel Bielik 60 530 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78328
Igor Vážan - POLES 36 480 400,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78329
Ľudovít Mudroň 4 133 800,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78330
Juraj Mak 24 414 800,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78331
Juraj Mak ml. 24 414 800,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78332
FORESTRA, s.r.o. 60 530 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78333
Juraj Ďuriak 17 363 200,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78334
Lesy Vtáčnik s.r.o. 21 411 400,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78335
Beliansky s.r.o. 14 161 400,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78336
Jaromír Ovčiarik 30 423 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78337
Di Mihálik, s.r.o. 60 530 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78338
Šuriansky s.r.o. 60 530 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78339
LESSMAN s.r.o. 59 527 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78340
LIGNEUS, s.r.o. 60 530 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78341
LESPROGRES s.r.o. 60 530 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78342

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov 60409 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751782/content/435636/download","filename":"cit p 60409.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60410 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751790/content/435674/download","filename":"cit p 60410.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60415 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751805/content/435725/download","filename":"cit p 60415.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60414 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751803/content/435721/download","filename":"cit p 60414.pdf"}]
Zmluva R/006/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752416/content/438464/download","filename":"Zmluva CRZ 8027-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60401 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751666/content/434324/download","filename":"cit p 60401.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60413 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751800/content/435717/download","filename":"cit p 60413.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60411 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751793/content/435699/download","filename":"cit p 60411.pdf"}]
Zmluva R/012/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752434/content/438521/download","filename":"Zmluva CRZ 8034-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60416 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751807/content/435730/download","filename":"cit p 60416.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60412 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751798/content/435711/download","filename":"cit p 60412.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60404 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751673/content/434794/download","filename":"cit p 60404.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60405 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751675/content/434797/download","filename":"cit p 60405.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60407 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751680/content/434831/download","filename":"cit p 60407.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748675/content/421184/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS04.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936047/content/737413/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750159/content/426671/download","filename":"Správa o zákazke TČ 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60408 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751778/content/435620/download","filename":"cit p 60408.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60406 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751677/content/434802/download","filename":"cit p 60406.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741934/content/498661/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60410 19. December 2016 19. December 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748643/content/421069/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS04.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962101/content/763544/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937235/content/740273/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za rok 2017 ŤČ LS04 2017.pdf"}]
Zmluva R/009/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752426/content/438486/download","filename":"Zmluva CRZ 8030-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/014/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752442/content/438543/download","filename":"Zmluva CRZ 8036-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60403 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751671/content/434790/download","filename":"cit p 60403.pdf"}]
Zmluva R/010/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752430/content/438498/download","filename":"Zmluva CRZ 8031-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/016/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752450/content/438569/download","filename":"Zmluva CRZ 8039-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/013/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752437/content/438534/download","filename":"Zmluva CRZ 8035-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/001/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752387/content/438245/download","filename":"Zmluva CRZ 8022-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/005/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752395/content/438264/download","filename":"Zmluva CRZ 8026-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/003/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752391/content/438257/download","filename":"Zmluva CRZ 8024-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/004/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752393/content/438262/download","filename":"Zmluva CRZ 8025-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748692/content/421232/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS04.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504086/download","filename":"02 Príloha č. 2 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504088/download","filename":"04 Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504089/download","filename":"05 Príloha č. 2 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504090/download","filename":"06 Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504091/download","filename":"07 Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504092/download","filename":"08 Príloha č. 5 RD Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504093/download","filename":"09 Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504094/download","filename":"10 Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504095/download","filename":"01 Súťažné podklady ťažbová činnosť 2017 LS 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504096/download","filename":"03 Rámcová dohoda vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713829/content/504097/download","filename":"11 JED-formulár.pdf"}]
Zmluva R/015/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752447/content/438552/download","filename":"Zmluva CRZ 8038-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/007/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752422/content/438476/download","filename":"Zmluva CRZ 8028-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/008/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752424/content/438481/download","filename":"Zmluva CRZ 8029-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/011/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752432/content/438516/download","filename":"Zmluva CRZ 8032-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962099/content/763537/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za roky 2017 2018 ŤČ LS04 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60402 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751668/content/434332/download","filename":"cit p 60402.pdf"}]
Zmluva R/002/17/06/04 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752389/content/438249/download","filename":"Zmluva CRZ 8023-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×