Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
400 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 531 700,00
Zaplatené:
1632.92%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
22

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov; položka 9 Presun manipulovanej hmoty.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ľuboš Randísek 7 297 900,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78285
Pavel Bielik 20 400 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78286
Ľubomír Ďurček 3 140 400,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78287
Peter Obžera - “DREA“ 5 146 400,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78288
Ľudovít Mudroň 4 203 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78289
Miroslav Adamec 6 240 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78290
FORESTRA, s.r.o. 20 400 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78291
Pavel Adamec 7 245 600,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78292
Lesy Vtáčnik s.r.o. 8 301 900,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78293
Drevorez D.G., s. r. o. 3 65 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78294
Marián Cyrul 17 390 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78295
Roman Holbička 15 326 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78296
Di Mihálik, s.r.o. 20 400 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78297
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 20 400 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78298
Branislav Úradník 20 400 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78299
Šuriansky s.r.o. 20 400 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78300
LIGNEUS, s.r.o. 20 400 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78301
Les & Farma s.r.o. 14 322 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78302
LESPROGRES s.r.o. 7 212 200,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78303
Ingrid Pružincová 3 235 200,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78304
Dušan Vrecko 11 314 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78305
Marian Krišťak 4 291 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78306

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva R/019/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752378/content/438180/download","filename":"Zmluva CRZ 8017-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60301 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751554/content/434055/download","filename":"cit p 60301.pdf"}]
Zmluva R/003/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752337/content/438042/download","filename":"Zmluva CRZ 7952-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/014/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752365/content/438151/download","filename":"Zmluva CRZ 7964-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/006/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752343/content/438060/download","filename":"Zmluva CRZ 7955-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988438/content/762103/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zmluva R/005/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752341/content/438048/download","filename":"Zmluva CRZ 7954-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60308 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751587/content/434134/download","filename":"cit p 60308.pdf"}]
Zmluva R/018/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752376/content/438178/download","filename":"Zmluva CRZ 8016-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/007/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752345/content/438061/download","filename":"Zmluva CRZ 7956-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60315 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751636/content/434250/download","filename":"cit p 60315.pdf"}]
Zmluva R/001/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752331/content/438013/download","filename":"Zmluva CRZ 7949-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60302 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751556/content/434060/download","filename":"cit p 60302.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504056/download","filename":"02 Príloha č. 2 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504058/download","filename":"04 Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504059/download","filename":"05 Príloha č. 2 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504060/download","filename":"06 Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504061/download","filename":"07 Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504062/download","filename":"08 Príloha č. 5 RD Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504063/download","filename":"09 Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504064/download","filename":"10 Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504065/download","filename":"01 Súťažné podklady ťažbová činnosť 2017 LS 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504066/download","filename":"03 Rámcová dohoda vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713827/content/504067/download","filename":"11 JED-formulár.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741932/content/498656/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 03.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936045/content/737412/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937232/content/740269/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za rok 2017 ŤČ LS03 2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748629/content/421011/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS03.pdf"}]
Zmluva R/016/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752372/content/438171/download","filename":"Zmluva CRZ 8013-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/020/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752381/content/438185/download","filename":"Zmluva CRZ 8018-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60307 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751582/content/434126/download","filename":"cit p 60307.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60320 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751654/content/434297/download","filename":"cit p 60320.pdf"}]
Zmluva R/004/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752339/content/438047/download","filename":"Zmluva CRZ 7953-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60309 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751591/content/434149/download","filename":"cit p 60309.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60304 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751564/content/434088/download","filename":"cit p 60304.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748672/content/421148/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS03.pdf"}]
Zmluva R/010/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752356/content/438126/download","filename":"Zmluva CRZ 7960-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748688/content/421216/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS03.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60316 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751639/content/434267/download","filename":"cit p 60316.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60314 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751634/content/434245/download","filename":"cit p 60314.pdf"}]
Zmluva R/009/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752353/content/438096/download","filename":"Zmluva CRZ 7959-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60310 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751596/content/434164/download","filename":"cit p 60310.pdf"}]
Zmluva R/011/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752358/content/438136/download","filename":"Zmluva CRZ 7961-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60322 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751663/content/434322/download","filename":"cit p 60322.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988434/content/762083/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za roky 2017 2018 ŤČ LS03 2017.pdf"}]
Zmluva R/012/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752360/content/438144/download","filename":"Zmluva CRZ 7962-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750168/content/426712/download","filename":"Správa o zákazke TČ 03.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60312 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751607/content/434188/download","filename":"cit p 60312.pdf"}]
Zmluva R/022/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752385/content/438241/download","filename":"Zmluva CRZ 8020-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/013/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752363/content/438148/download","filename":"Zmluva CRZ 7963-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/008/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752349/content/438079/download","filename":"Zmluva CRZ 7958-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60313 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751613/content/434202/download","filename":"cit p 60313.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60303 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751559/content/434077/download","filename":"cit p 60303.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60317 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751643/content/434276/download","filename":"cit p 60317.pdf"}]
Zmluva R/002/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752335/content/438038/download","filename":"Zmluva CRZ 7951-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60318 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751648/content/434280/download","filename":"cit p 60318.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60306 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751578/content/434114/download","filename":"cit p 60306.pdf"}]
Zmluva R/015/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752370/content/438169/download","filename":"Zmluva CRZ 7965-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60319 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751652/content/434294/download","filename":"cit p 60319.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60305 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751570/content/434099/download","filename":"cit p 60305.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60321 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751658/content/434308/download","filename":"cit p 60321.pdf"}]
Zmluva R/017/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752374/content/438173/download","filename":"Zmluva CRZ 8015-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60311 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751602/content/434176/download","filename":"cit p 60311.pdf"}]
Zmluva R/021/17/06/03 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752383/content/438235/download","filename":"Zmluva CRZ 8019-2016-LSR - textová verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752383/content/438236/download","filename":"Zmluva CRZ 8019-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×