Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
452 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 250 600,00
Zaplatené:
1161.63%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
15

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov;

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIELIK P, s.r.o. 20 452 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 92998
FORESTRA, s.r.o. 20 452 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 92999
Lesy Vtáčnik s.r.o. 8 336 100,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93000
Ľubomír Ďurček 3 157 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93001
Miroslav Adamec 10 352 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93002
Ľuboš Randísek 6 330 200,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93003
Šuriansky s.r.o. 20 452 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93004
NYLWOOD s.r.o. 5 86 700,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93005
TARATOR s.r.o. 20 452 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93006
Les & Farma s.r.o. 17 441 700,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93007
Dušan Vrecko 11 353 500,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93008
Peter Obžera - “DREA“ 5 163 500,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93009
Branislav Úradník 20 452 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93010
LESPROGRES s.r.o. 18 446 100,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93011
Marian Krišťak 4 323 200,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93012

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva R/012/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929934/content/714705/download","filename":"Zmluva CRZ 8328-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60308 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928232/content/708017/download","filename":"60308.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639135/download","filename":"02 príloha č. II súťažných podkladov 03 LS Nitrianske Rudno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639136/download","filename":"03 ramcova dohoda 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639137/download","filename":"01 súťažné podklady ŤČ 2018 lesná správa 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639139/download","filename":"04 príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639140/download","filename":"05 príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639141/download","filename":"06 príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639142/download","filename":"07 príloha č. 3.1 RD Opis-rozsah zákazky a cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639143/download","filename":"08 príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639144/download","filename":"09 príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639145/download","filename":"10 príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639146/download","filename":"11 podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891598/content/639147/download","filename":"12 JED-formulár 03.pdf"}]
Zmluva R/011/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929932/content/714700/download","filename":"Zmluva CRZ 8327-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/006/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929919/content/714621/download","filename":"Zmluva CRZ 8322-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926196/content/701065/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2018 LS03.pdf"}]
Zmluva R/003/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929913/content/714608/download","filename":"Zmluva CRZ 8319-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926231/content/701115/download","filename":"Správa o zákazke TČ 2018 LS 03.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926218/content/701101/download","filename":"Zapisnica spln. podm. účasti TČ 2018 LS 03.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60315 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928262/content/708085/download","filename":"60315.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60309 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928237/content/708060/download","filename":"60309.pdf"}]
Zmluva R/014/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929938/content/714717/download","filename":"Zmluva CRZ 8330-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60304 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928223/content/708007/download","filename":"60304.pdf"}]
Zmluva R/007/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929921/content/714627/download","filename":"Zmluva CRZ 8323-2017-LSR - textová verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929921/content/714628/download","filename":"Zmluva CRZ 8323-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2019 30. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022040/content/908358/download","filename":"01 Suma uhradeného plnenia za rok 2018 ŤČ LS03.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60312 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928248/content/708074/download","filename":"60312.pdf"}]
Zmluva R/005/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929917/content/714616/download","filename":"Zmluva CRZ 8321-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60305 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928225/content/708010/download","filename":"60305.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60313 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928252/content/708077/download","filename":"60313.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926208/content/701078/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk TČ 2018 LS 03.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60311 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928246/content/708072/download","filename":"60311.pdf"}]
Zmluva R/015/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929940/content/714721/download","filename":"Zmluva CRZ 8331-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60310 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928242/content/708066/download","filename":"60310.pdf"}]
Zmluva R/009/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929927/content/714636/download","filename":"Zmluva CRZ 8325-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60303 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928221/content/707970/download","filename":"60303.pdf"}]
Zmluva R/002/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929911/content/714602/download","filename":"Zmluva CRZ 8318-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/010/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929930/content/714639/download","filename":"Zmluva CRZ 8326-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/001/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929909/content/714599/download","filename":"Zmluva CRZ 8317-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/004/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929915/content/714612/download","filename":"Zmluva CRZ 8320-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60306 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928227/content/708012/download","filename":"60306.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60301 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928215/content/707921/download","filename":"60301.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60307 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928230/content/708013/download","filename":"60307.pdf"}]
Zmluva R/008/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929924/content/714632/download","filename":"Zmluva CRZ 8324-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. December 2017 15. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912746/content/759397/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 2018 LS 03.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60314 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928259/content/708082/download","filename":"60314.pdf"}]
Zmluva R/013/18/06/03 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929936/content/714710/download","filename":"Zmluva CRZ 8329-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60302 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928218/content/707927/download","filename":"60302.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×