Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
720 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 110 800,00
Zaplatené:
1682.05%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
18

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov;

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIELIK P, s.r.o. 17 720 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93013
Ladislav Maslen 6 671 300,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93014
Marián Kerek 7 637 200,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93015
FORESTRA, s.r.o. 17 720 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93016
Lesy Vtáčnik s.r.o. 11 684 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93017
LES-Timotej Maruška 17 720 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93018
Milan Klanica 3 629 800,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93019
Miloš Húdok 3 629 800,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93020
K-LES, s.r.o. 6 635 900,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93021
Ľuboš Šlošiarik 11 684 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93022
Šuriansky s.r.o. 17 720 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93023
Miroslav Halmo 6 638 900,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93024
Jozef Kozarov Ml. 3 629 800,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93025
Pavel Adamec 11 684 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93026
GoodWin SK, s. r. o. 7 637 200,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93027
LESPROGRES s.r.o. 15 717 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93028
Vladimír Maňkovský 17 720 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93029
Bohumil Korec 3 629 500,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93030

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926216/content/701099/download","filename":"Zapisnica spln. podm. účasti TČ 2018 LS 02.pdf"}]
Zmluva R/011/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929893/content/714408/download","filename":"Zmluva CRZ 8309-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60205 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927184/content/703856/download","filename":"60205.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60201 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927176/content/703846/download","filename":"60201.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60210 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927194/content/703891/download","filename":"60210.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60215 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927206/content/703951/download","filename":"60215.pdf"}]
Zmluva R/007/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929798/content/714224/download","filename":"Zmluva CRZ 8305-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60214 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927204/content/703945/download","filename":"60214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60216 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927208/content/703952/download","filename":"60216.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2019 30. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022039/content/908357/download","filename":"01 Suma uhradeného plnenia za rok 2018 ŤČ LS02.pdf"}]
Zmluva R/018/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929907/content/714593/download","filename":"Zmluva CRZ 8316-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/017/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929905/content/714441/download","filename":"Zmluva CRZ 8315-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/016/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929903/content/714438/download","filename":"Zmluva CRZ 8314-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926206/content/701076/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk TČ 2018 LS 02.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. December 2017 15. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912744/content/759393/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 2018 LS 02.pdf"}]
Zmluva R/009/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929806/content/714235/download","filename":"Zmluva CRZ 8307-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/002/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929774/content/714088/download","filename":"Zmluva CRZ 8299-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60213 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927202/content/703943/download","filename":"60213.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60218 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927212/content/703954/download","filename":"60218.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60217 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927210/content/703953/download","filename":"60217.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60202 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927178/content/703849/download","filename":"60202.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60212 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927200/content/703940/download","filename":"60212.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60211 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927196/content/703895/download","filename":"60211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60208 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927190/content/703883/download","filename":"60208.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60209 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927192/content/703885/download","filename":"60209.pdf"}]
Zmluva R/013/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929897/content/714413/download","filename":"Zmluva CRZ 8311-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/014/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929899/content/714415/download","filename":"Zmluva CRZ 8312-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926229/content/701111/download","filename":"Správa o zákazke TČ 2018 LS 02.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639109/download","filename":"02 príloha č. II súťažných podkladov 02 LS Partizánske.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639110/download","filename":"03 ramcova dohoda 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639111/download","filename":"01 súťažné podklady ŤČ 2018 lesná správa 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639113/download","filename":"04 príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639114/download","filename":"05 príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639115/download","filename":"06 príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639116/download","filename":"07 príloha č. 3.1 RD Opis-rozsah zákazky a cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639117/download","filename":"08 príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639118/download","filename":"09 príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639119/download","filename":"10 príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639120/download","filename":"11 podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891596/content/639121/download","filename":"12 JED-formulár 02.pdf"}]
Zmluva R/003/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929785/content/714097/download","filename":"Zmluva CRZ 8300-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/006/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929794/content/714116/download","filename":"Zmluva CRZ 8304-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/004/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929790/content/714112/download","filename":"Zmluva CRZ 8302-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60203 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927180/content/703852/download","filename":"60203.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60206 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927186/content/703858/download","filename":"60206.pdf"}]
Zmluva R/012/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929895/content/714410/download","filename":"Zmluva CRZ 8310-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60204 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927182/content/703854/download","filename":"60204.pdf"}]
Zmluva R/008/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929803/content/714233/download","filename":"Zmluva CRZ 8306-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/015/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929901/content/714417/download","filename":"Zmluva CRZ 8313-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/005/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929792/content/714115/download","filename":"Zmluva CRZ 8303-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/001/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929770/content/714081/download","filename":"Zmluva CRZ 8186-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926194/content/701063/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2018 LS02.pdf"}]
Zmluva R/010/18/06/02 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929810/content/714238/download","filename":"Zmluva CRZ 8308-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60207 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927188/content/703872/download","filename":"60207.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×