Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
530 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 443 700,00
Zaplatené:
1404.47%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov;

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jarmila Oswaldová 17 466 100,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93074
BIELIK P, s.r.o. 22 530 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93075
Marián Cyrul 17 466 100,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93076
FORESTRA, s.r.o. 22 530 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93077
Lesy Vtáčnik s.r.o. 14 442 800,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93078
Juraj Ďuriak 17 466 100,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93079
Šuriansky s.r.o. 22 530 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93080
NYLWOOD s.r.o. 5 63 900,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93081
TARATOR s.r.o. 22 530 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93082
Igor Vážan - POLES 19 506 700,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93083
Juraj Mak 12 439 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93084
Juraj Mak ml. 12 439 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93085
Jaromír Ovčiarik 14 442 800,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93086
Branislav Úradník 22 530 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93087
LESPROGRES s.r.o. 22 530 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93088
LESSMAN s.r.o. 22 530 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93089

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov 60411 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928299/content/708186/download","filename":"60411.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926233/content/701117/download","filename":"Správa o zákazke TČ 2018 LS 04.pdf"}]
Zmluva R/003/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929946/content/714733/download","filename":"Zmluva CRZ 8336-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/014/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929970/content/714784/download","filename":"Zmluva CRZ 8348-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/016/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014188/content/894069/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8350-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639157/download","filename":"02 príloha č. II súťažných podkladov 04 LS Prievidza.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639158/download","filename":"03 ramcova dohoda 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639159/download","filename":"01 súťažné podklady ŤČ 2018 lesná správa 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639161/download","filename":"04 príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639162/download","filename":"05 príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639163/download","filename":"06 príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639164/download","filename":"07 príloha č. 3.1 RD Opis-rozsah zákazky a cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639165/download","filename":"08 príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639166/download","filename":"09 príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639167/download","filename":"10 príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639168/download","filename":"11 podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891600/content/639169/download","filename":"12 JED-formulár 04.pdf"}]
Zmluva R/004/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929948/content/714736/download","filename":"Zmluva CRZ 8337-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926210/content/701081/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk TČ 2018 LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60412 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928301/content/708191/download","filename":"60412.pdf"}]
Zmluva R/011/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929962/content/714773/download","filename":"Zmluva CRZ 8345-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/006/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014173/content/894053/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8339-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/014/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014186/content/894067/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8348-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/007/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014174/content/894055/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8340-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/008/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014176/content/894056/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8342-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/001/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929942/content/714726/download","filename":"Zmluva CRZ 8333-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60401 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928268/content/708138/download","filename":"60401.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60410 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928296/content/708184/download","filename":"60410.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60416 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928309/content/708204/download","filename":"60416.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/012/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014184/content/894065/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8346-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/013/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014185/content/894066/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8347-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/005/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929950/content/714737/download","filename":"Zmluva CRZ 8338-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/005/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014168/content/894047/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8338-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/004/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014166/content/894045/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8337-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926198/content/701067/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2018 LS04.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/009/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014180/content/894062/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8343-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60409 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928294/content/708182/download","filename":"60409.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/001/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014158/content/894018/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8333-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/016/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929974/content/714789/download","filename":"Zmluva CRZ 8350-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/008/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929956/content/714748/download","filename":"Zmluva CRZ 8342-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/006/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929952/content/714740/download","filename":"Zmluva CRZ 8339-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/015/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929972/content/714787/download","filename":"Zmluva CRZ 8349-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926221/content/701106/download","filename":"Zapisnica spln. podm. účasti TČ 2018 LS 04.pdf"}]
Zmluva R/010/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929960/content/714760/download","filename":"Zmluva CRZ 8344-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/002/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014162/content/894026/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8335-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/013/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929968/content/714780/download","filename":"Zmluva CRZ 8347-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60407 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928288/content/708165/download","filename":"60407.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. December 2017 15. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912748/content/759402/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 2018 LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60415 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928307/content/708202/download","filename":"60415.pdf"}]
Zmluva R/007/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929954/content/714746/download","filename":"Zmluva CRZ 8340-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60404 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928279/content/708158/download","filename":"60404.pdf"}]
Zmluva R/009/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929958/content/714753/download","filename":"Zmluva CRZ 8343-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/015/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014187/content/894068/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8349-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/010/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014181/content/894063/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8344-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60413 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928303/content/708193/download","filename":"60413.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60406 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928284/content/708162/download","filename":"60406.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60402 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928271/content/708144/download","filename":"60402.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/011/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014183/content/894064/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8345-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60405 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928282/content/708159/download","filename":"60405.pdf"}]
Zmluva R/012/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929964/content/714776/download","filename":"Zmluva CRZ 8346-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/003/18/06/04 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014164/content/894036/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8336-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/002/18/06/04 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929944/content/714730/download","filename":"Zmluva CRZ 8335-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60408 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928291/content/708171/download","filename":"60408.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60403 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928276/content/708152/download","filename":"60403.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60414 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928305/content/708196/download","filename":"60414.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×